Co jsme prosadili a podpořili

Ve volebním období 2018–2022 byla Šance pro Příbram v příbramském zastupitelstvu v opozici. Ale i tak se nám podařilo prosadit různé pozitivní změny. Byli jsme konstruktivní opozicí.

Dosáhli jsme toho, že byly zachovány 2 hodiny bezplatného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Stalo se tak poté, co Rada města původně schválila – a starosta nekompromisně obhajoval – úplné zrušení bezplatného parkování pro tyto spoluobčany.

Prostřednictvím podnětu předaného dopravní komisi jsme v případě plánované nové lávky u Q-klubu prosadili zachování umístění lávky na stejné straně křižovatky, jako je lávka současná. Chodci pohybující se mezi Rynečkem a kulturním domem nebo gymnáziem se tak vyhnou nutnosti přecházet další komunikaci.

Jako jediní jsme byli proti zkrácení doby nočního klidu během letních víkendů. Příslušnou vyhlášku později zrušilo Ministerstvo vnitra ČR (dalo tak zapravdu našim výhradám).

Prosadili jsme nulový poplatek za psa pro osoby nad 65 let. Čtyřnohý přítel je často vítaným „parťákem“ a podporuje činorodost seniorů.

V roce 2019 jsme důrazně oponovali plánům radnice na nové zpoplatnění parkování. Díky naší iniciativě radnice zcela upustila od zpoplatnění parkování u autobusového nádraží a od zavedení modré zóny (částečné zpoplatnění) v ulici Legionářů a v oblasti mezi Dlouhou ulicí a Svatou Horou.

Podpořili jsme udržení chaty Granit v majetku města.

Prosadili jsme zvýšení finanční podpory v oblasti zahraniční a meziobecní spolupráce.

Na náš návrh začaly být titulkovány Minutky z radnice. „Televizní“ informace o dění ve městě tak jsou k dispozici i občanům se sluchovým postižením.

Podpořili jsme omezení pyrotechniky. Záměr vztahující se na celé město, nikoli jen na určité lokality, jsme předložili už v roce 2019. Ovšem tehdy bylo přijato jen částečné omezení. K plošné regulaci došlo až o rok později.

Na základě našich připomínek začaly být na webu města zveřejňovány kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a vedení města začalo informovat o chystaných investicích.

Při opatřeních, která předkládáme, bereme v potaz potřeby všech občanů města Příbrami. Zejména těch, kteří podporu nejvíce potřebují. Sociálně citlivý přístup a smysluplná řešení, to je naše vize i do budoucna.

Chystáte se k volbám? Volte ty kandidáty, kteří nejen mluví, ale také konají.

Vaše Šance pro Příbram