Začínáme pracovat

Jak jsme slíbili, začínáme pracovat pro lepší Příbram.

Prvním krokem jsou pravidelná setkání se svým zastupitelem.
Každý den se s Vámi potkáváme, jste pro nás inspirací, pečlivě Vám nasloucháme. Většinou je však na probraní problému či dokonce jeho řešení málo času. Myslíme, že by bylo ku prospěchu věci si na společné povídání udělat více času např. u neformálních setkání u kávy. Přijďte, kdo budete chtít. Termín prvního setkání je čtvrtek 3.11 od 16.30 v bistru Rynk.
Setkání pak budeme pravidelně opakovat.

Dalším krokem, který plánujeme, je vytvoření diskuzního a odborného fóra tzv. think tanku, jehož výstupy by poskytovaly podklady pro návrhy nejlepších řešení konkrétních problémů. Velmi brzy se ozveme s místem a časem, kdy se poprvé v rámci think tanku uvidíme.

První témata na programu budou :

Rekonstrukce aquaparku NE, nový plavecký bazén ?

Jak zvládat realizaci velkých projektů/ lepší fungování úřadu

Každému tématu věnujeme jeden den, výstupem pak bude jasná představa řešení daného problému, kterou pak zveřejníme na  www.lepsipribram.cz. Primárními účastníky budou odborníci na dané téma, odborná veřejnost a zpětnou vazbu očekáváme i od široké veřejnosti. Pozveme i zástupce Města Příbram a Městského úřadu. Inspiraci z těchto výstupů najde ten, kdo bude chtít. Snahou není nic jiného než pomoci udělat Příbram lepší.

A závěrem lehké ohlédnutí za ustavujícím zastupitelstvem.

Po volbách jsme očekávali, že bude ze strany vítězného uskupení resp. koalice iniciováno společné setkání všech zastupitelů tak, abychom se navzájem představili a byly nám představeny záměry pro další období. Po volbách je to běžný a obvyklý způsob zahájení komunikace pro další funkční období zastupitelstva. Nestalo se. Jako zodpovědní zastupitelé jsme tedy nutně museli položit otázky, tak jak jsme je položili – opravdu jen těžko můžeme hlasovat pro někoho či něco o čemž nemáme dostatečné informace.

Vystoupení pana starosty nás neoslovilo z těchto důvodů:

1. ve své představě kam směřovat Příbram uvedl projekty, které již dávno měly a mohly být provedeny, de facto zopakoval předvolební sliby z minulého období

2. neoslovila nás kvalita personálního obsazení místa uvolněného místostarosty, které si je pan starosta dobře vědom, jasně to vyjádřil ponecháním si většiny pravomocí u své osoby, což je však systémově špatně

3. neoslovilo nás složení Rady Města

Pan starosta nezahájil širší komunikaci mezi politickými subjekty, raději volí silovou, politickou cestu prosazování, kterou považujeme za dlouhodobě neudržitelnou a hlavně nesprávnou.

Náš hlas nezískal ani uvolněný místostarosta, naše důvody představil ve svém vystoupení sám kandidát.

S úctou Vaši zastupitelé 

Vladimír Král a Aleš Barášek