Co jsme prosadili

V období 2018–2022 byla Šance pro Příbram v příbramském zastupitelstvu v opozici, ale i tak se nám podařilo prosadit různé pozitivní změny. Byli jsme konstruktivní opozicí. Podívejte se na stručný přehled níže.

  • Dosáhli jsme toho, že byly zachovány 2 hodiny bezplatného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Stalo se tak poté, co Rada města původně schválila – a starosta nekompromisně obhajoval – úplné zrušení bezplatného parkování pro tyto spoluobčany.
  • Prostřednictvím podnětu předaného dopravní komisi jsme v případě plánované nové lávky u Q-klubu prosadili zachování umístění lávky na stejné straně křižovatky, jako je lávka současná. Chodci pohybující se mezi Rynečkem a kulturním domem nebo gymnáziem se tak vyhnou nutnosti přecházet další komunikaci.
  • Jako jediní jsme byli proti zkrácení doby nočního klidu během letních víkendů. Příslušnou vyhlášku později zrušilo Ministerstvo vnitra ČR (dalo tak zapravdu našim výhradám).
  • Prosadili jsme nulový poplatek za psa pro osoby nad 65 let. Čtyřnohý přítel je často vítaným „parťákem“ a podporuje činorodost seniorů.
  • Důrazně jsme oponovali plánům radnice na nové zpoplatnění parkování. Díky naší iniciativě radnice zcela upustila od zpoplatnění parkování u autobusového nádraží a od zavedení modré zóny (částečné zpoplatnění) v ulici Legionářů a v oblasti mezi Dlouhou ulicí a Svatou Horou.
  • Podpořili jsme udržení chaty Granit v majetku města.
  • Prosadili jsme zvýšení finanční podpory v oblasti zahraniční a meziobecní spolupráce.
  • Na náš návrh začaly být titulkovány Minutky z radnice. „Televizní“ informace o dění ve městě tak jsou k dispozici i občanům se sluchovým postižením.
  • Podpořili jsme omezení pyrotechniky. Záměr vztahující se na celé město, nikoli jen na určité lokality, jsme předložili už v roce 2019. Ovšem tehdy bylo přijato jen částečné omezení. K plošné regulaci došlo až o rok později.
  • Na základě našich připomínek začaly být na webu města zveřejňovány kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva (dříve byla zveřejňována pouze usnesení se stručným přehledem projednávaných bodů) a vedení města začalo informovat o chystaných investicích.

Chystáte se k volbám? Volte ty kandidáty, kteří nejen mluví, ale také konají.