Nejlepší hlas pro Šanci? Jeden velký křížek pro celou naši kandidátku

Milí příznivci,

setkáváme se s dotazy, jak nejlépe ve volbách podpořit Šanci pro Příbram. Proto v tomto článku v krátkosti shrneme, jak můžete hlasovací lístek upravit.

Nejvíce nás potěší, když uděláte jeden velký křížek v políčku v záhlaví naší kandidátky (Šance pro Příbram) dle obrázku a nebudete provádět žádné jiné úpravy. Tímto způsobem v maximální možné míře podpoříte všechny naše kandidáty i Šanci pro Příbram jako celek.

Poznámka: Pokud při úpravě hlasovacího lístku uděláte například jen jeden malý křížek u nějakého vašeho oblíbence na naší kandidátce, ostatní vaše „malé hlasy“ zbytečně propadnou. (Protože se v Příbrami volí 25 zastupitelů, velký křížek u určité strany odpovídá 25 malým křížkům u jednotlivých kandidátů této strany.)

Víme, že v komunálních volbách se lidé často rozhodují podle jednotlivých osobností. Jen chceme poukázat na to, že roli hraje nejen křížkování jednotlivců, ale také (hlavně) celkový zisk strany. Na každém hlasu záleží. Obrazně řečeno, v komunálních volbách je pro co nejlepší výsledek v cíli důležitý nejen každý z 25 veslařů, ale i rychlost celé lodi jako takové. Děkujeme za silný mandát.

Druhou možností, jak nás podpořit, je udělat velký křížek u naší kandidátky a následně označit malým křížkem kandidáta (kandidáty) z jiné strany. Dejme tomu, že uděláte velký křížek u Šance a dále označíte malým křížkem (nyní jen příklad) Františka Vomáčku ze strany Veselá Příbram, protože je to váš kamarád nebo soused. Takto získáme 24 hlasů a jeden hlas se odečte našemu poslednímu kandidátovi a přičte Františkovi.

Třetí možností je udělat na hlasovacím lístku 25 malých křížků u jednotlivých osob z různých stran, včetně kandidátů Šance.

V každém případě si zkontrolujte, že jste na hlasovacím lístku udělali maximálně jeden velký křížek, respektive maximálně 25 malých křížků. Jeden velký křížek můžete samozřejmě kombinovat s malými křížky. Ale hlasovací lístky, kde je označeno velkým křížkem více stran nebo kde je více než 25 malých křížků, jsou neplatné a váš hlas by zcela propadl. Další informace najdete například v tomto externím článku.

Děkujeme vám za podporu.

P. S. Jak víte, symbolem Šance pro Příbram je úsměv. Je zajímavou shodou náhod, že právě pátek 5. října, kdy začínají volby, je Mezinárodním dnem úsměvu. Nezbývá než říci – zvolte dobře a s úsměvem. 🙂