Nejlepší hlas pro Šanci? Jeden velký křížek pro celou naši kandidátku

Setkáváme se s dotazy, jak nejlépe ve volbách podpořit Šanci pro Příbram. Proto v tomto článku v krátkosti shrnujeme, jak můžete hlasovací lístek upravit.

Nejvíc nás potěší, když uděláte jeden velký křížek v políčku v záhlaví naší kandidátky (Šance pro Příbram) dle obrázku a nebudete provádět žádné jiné úpravy. Tímto způsobem v maximální možné míře podpoříte všechny naše kandidáty i Šanci pro Příbram jako celek.

Poznámka: Pokud byste při úpravě hlasovacího lístku udělali například jen jeden malý křížek u nějakého Vašeho oblíbence na naší kandidátce a neudělali žádný jiný malý křížek, ostatní Vaše „malé hlasy“ zbytečně propadnou. (Protože se v Příbrami volí 25 zastupitelů, velký křížek u určité strany odpovídá 25 malým křížkům u jednotlivých kandidátů této strany.)

Druhou možností, jak nás podpořit, je udělat velký křížek u naší kandidátky a dále označit malým křížkem kandidáta (kandidáty) z jiného uskupení.

Dejme tomu, že uděláte velký křížek u Šance pro Příbram a k tomu označíte malým křížkem (jen příklad) Františka Vomáčku ze strany Veselá Příbram, protože je to Váš kamarád nebo soused. Takto získáme 24 hlasů; jeden hlas se odečte našemu poslednímu kandidátovi a přičte Františkovi.

Třetí možností je udělat na hlasovacím lístku 25 malých křížků u jednotlivých osob z různých uskupení, včetně kandidátů Šance pro Příbram.

V každém případě si zkontrolujte, že jste na hlasovacím lístku udělali maximálně jeden velký křížek, respektive maximálně 25 malých křížků. Jeden velký křížek můžete samozřejmě kombinovat s malými křížky. Ale hlasovací lístky, kde je velkým křížkem označeno více uskupení nebo kde je celkem více než 25 malých křížků, jsou neplatné. V takovém případě by Váš hlas zcela propadl.

Další informace najdete například v tomto externím článku.

Děkujeme Vám za podporu.

Šance pro Příbram