Naposledy k parkování ZTP: Politika jako umění možného

Vážení příznivci,

jak jste asi již zaznamenali, Rada města Příbram nakonec rozhodla – na základě výchozího návrhu předloženého Šancí pro Příbram – že osoby ZTP budou nově na zpoplatněných městských parkovacích místech parkovat první dvě hodiny zdarma. Zároveň byla snížena cena dlouhodobých parkovacích karet pro tyto občany.

Při parkování bude zapotřebí použít parkovací hodiny. (Prozatím není zřejmé, zda a jak bude technicky vyřešeno bezplatné parkování za závorou na dvou parkovištích naproti nemocnici ve staré Příbrami.)

Šance pro Příbram v dubnu v původním materiálu navrhovala pro osoby ZTP úplné osvobození od parkovného. (Obnovení stavu platného do roku 2018.) Jsem rád, že se nakonec po všech peripetiích podařilo dosáhnout aspoň tohoto kompromisu.

Děkuji všem, kteří nám dávali v této záležitosti najevo svou podporu, zejména v době, kdy se zdálo, že je vše ztraceno. Ač v opozici, budeme se nadále snažit svými návrhy přispívat ke zlepšení každodenního života občanů ve městě.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram