Granit ukázal, že radnice často tápe v tom, co vlastně chce

Hlavním tématem posledního zasedání příbramského zastupitelstva byl záměr prodeje chaty Granit. Nelze skrývat překvapení nad tím, jak se prodej-neprodej odehrával. Na jednu stranu jsme byli jako zastupitelé přesvědčováni, že původní rozhodnutí rady města bylo pečlivě promyšlené. Na druhou stranu stačilo pár týdnů před zasedáním, aby se ukázalo, že – zřejmě i pod vlivem tlaku veřejnosti – lze vlastně hledat další řešení. V tomto případě v podobě správy chaty pomocí Sportovních zařízení města (SZM).

Takový postup bohužel ukazuje na jistou nerozvážnost vedení města. O tom, že je třeba osud chaty řešit, vědělo vedení delší dobu. Jak to, že nikoho nenapadlo důkladně promyslet alternativy už v průběhu loňského roku? Je dobře, že Granit nakonec městu zůstane. Ale proč (jako již několikrát) posílá rada města do zastupitelstva materiál, u kterého je následně všechno jinak? Ať si čtenáři udělají obrázek sami, nakolik toto svědčí o zodpovědné správě města.

Lze jen doufat, že budoucí záměry vedení města, včetně například dalšího osudu bývalé budovy Městských lesů, se budou více řídit příslovím „dvakrát měř, jednou řež“. V tomto světle je vlastně už jen drobnost, že pan starosta navrhl do textu usnesení o novém záměru slova „na základě projednání studie proveditelnosti“ – přičemž ale tuto studii dostali mnozí zastupitelé až po zasedání.

Zvláštním momentem při jednání zastupitelstva byla slovní výměna mezi současným radním Ing. Vařekou a Ing. Dvořákem, dřívějším radním. Zarazilo mě, s jakou sebejistotou se radní Vařeka pasoval do předkladatele jediné správné interpretace cizích slov. A to navíc u někoho, kdo je dnes řadovým občanem bez politické funkce. Naneštěstí se opět ukázalo, že pro hnutí ANO často platí optika „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Jako kdyby neexistovala možnost „jde stejným směrem, jen jinudy“.

Politické vedení města bohužel v otázce Granitu v několika ohledech selhalo. Naštěstí tentokrát nakonec vše dobře dopadlo. Zde je na místě pochválit Mgr. Slabu a jeho tým v SZM za to, že dokázali v rekordním čase připravit smysluplný záměr. Za první hmatatelnou vlaštovku na cestě správným směrem považuji vizualizace budoucího webu a loga, které vnímám jako povedené.

Na závěr shrnuji konstruktivní nápady pro chatu Granit. Ty vycházejí z návrhů, které jsem za Šanci pro Příbram předložil při zasedání zastupitelstva.

  • Investovat do modernizace. Citlivě zvýšit cenu ubytování (při zachování realistické úrovně, vzhledem ke standardu a ke konkurenci) a zrušit zvýhodnění pro zaměstnance úřadu.
  • Maximalizovat propagaci. Důsledně využívat Kahan, městský web a Facebook.
  • Využívat chatu pro pobyty škol v přírodě, lyžařské výcviky a podobně. Ano, z toho není žádný přímý zisk, ale městem zřizované školy na druhou stranu ušetří za platby za ubytování v cizích objektech.
  • Motivovat manažera a správce k propagaci a vstřícnému jednání – část jejich odměn může být pohyblivá, dle dosažených tržeb za ubytování.
  • Vytvořit chytrý rezervační systém, odpovídající zvyklostem dnešní doby.

Přeji SZM hodně zdaru při realizaci projektu. Za Šanci pro Příbram jsme připraveni podat pomocnou ruku.

A Příbramákům přeji, ať na „svou“ chatu Granit nezapomenou, až se zas život vrátí do dřívějších kolejí.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram