Lávka u Q-klubu: občany v první řadě zajímá smysluplné řešení

Pan starosta ve své reakci na můj původní text o lávce u Q-klubu bohužel nezareagoval na to hlavní. Na následujících řádcích se pokusím shrnout to podstatné, snad se dostaneme k jádru věci.

Jestliže se bude nová lávka nacházet na opačné straně křižovatky, bude to samozřejmě znamenat přínos pro ty chodce, kteří by od Q-klubu pokračovali směrem na sídliště po levé straně třídy Osvobození. Ale jak se zlepší bezpečnost těch chodců, kteří budou nově muset od přemístěné lávky zbytečně přecházet zpátky ke gymnáziu a divadlu? Ano, v části křižovatky od Q-klubu směrem k Flusárně, přes kterou by měl v budoucnu vést nový přechod, je menší automobilový provoz než v místě současného přechodu.

Ale tuto výhodu u uvedené části chodců úplně vymaže velký provoz na třídě Osvobození, přes kterou budou muset tito chodci následně přejít, aby se dostali zpět na pravou stranu. Navíc přecházet dvě vytížené silnice logicky představuje větší riziko než přecházet vytíženou silnici jen jednu.

(Podobně tomu je i v případě cykloprovozu. Jakým přesně způsobem, co nejbezpečnějším, budou cyklisté pokračovat – dle představ města – od konce nové lávky směrem ke II. poliklinice?)

Zkrátka, když už se něco mění, považuji za žádoucí, aby to pro žádného Příbramáka nebyla změna k horšímu. Nelze podle mě postupovat tak, že pro část občanů se sice cesta zjednoduší, ale pro druhou část se naopak zkomplikuje a stane méně bezpečnou. Jak jsem již zmínil v původním článku – pokud si to může městská pokladna dovolit, udělejme lávky dvě.

Předchozím textem jsem chtěl zčásti poukázat na určitou nepřipravenost původního rozhodnutí radnice. (Důvody pro přesunutí lávky, které zmiňuje pan starosta v odpovědi, existovaly už v březnu, při schválení původní smlouvy na projektovou dokumentaci.)

V první řadě mi ovšem jde o to, aby ve výsledku vzniklo řešení, které bude prospěšné pro všechny pěšky se pohybující Příbramáky. Nikoli takové řešení, které nebude ani levné, ani ideální.

Již před uveřejněním předchozího článku jsem se s návrhem na vybudování dvou lávek obrátil na Dopravní komisi. Věřím, že vedení města bude ještě ochotno znovu uvážit, jak přecházení u Q-klubu vyřešit co nejlepším způsobem, k maximální spokojenosti všech chodců.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram