Vaše lokalita

Vidíme lokalitu Vašima očima.

Aby byla Příbram lepším místem pro život, přinášíme jako první a jediní pohled na vylepšení a problémy dle lokalit. S citem a respektem přistupujeme ke každé lokalitě zvlášť a pojmenováváme konkrétní obtíže.

Přesně víme, co danou lokalitu nejvíce trápí či ji posune dále. Za Šanci pro Příbram má každá oblast svého garanta, který Vám bude naslouchat a postupně věci řešit.

 

Příbram I a II

(garant: Aleš Barášek)

Komplikace v dopravě způsobené rekonstrukcemi (Milínská) nebo záborem, který nikdo nechce příliš vysvětlovat (horní část Pražské ulice).

Pražská, náměstí T.G.M. – dlouhodobě upadající potenciál. Kvůli špatnému parkování a mizejícím službám stojí oblast na rozcestí.

Chybějící rekonstrukce dětského hřiště v Plzeňské ulici.

Neuspokojivá úprava odbočovacích pruhů na kruhovém objezdu u Dolejší Obory.

Riziková dopravní situace v okolí škol, zejména ráno.

Nefungující parkovací zóny.

Neexistuje cyklostezka z oblasti směrem na Podlesí a dále do Brd.

 

Příbram III a IV

(garant: Petr Němec)

Slibovaný, ale stále chybějící parkovací dům.

Oblast koloniálu a nízkoprahového centra na Rynečku – neustálý nepořádek, hluk.

Chybějící architektonická soutěž na celý prostor Rynečku.

Nepropojené cyklotrasy, nevstřícnost k chodcům, absence bezbariérových přechodů.

Nedořešená doprava a parkování v oblasti kolem ulice Smetanova.

Chybějící rekultivace okolí DDM.

 

Příbram V – Zdaboř

(garant: Dagmar Říhová)

Nedostatky v bezpečnosti, zejména v okolí obchodního centra.

Problematická dopravní obslužnost lokality.

Nenavazující cyklostezky.

 

Příbram VI – Březové Hory

(garant: Tomáš Mosler)

Rušené a odkládané zakázky (vydláždění ulice Pod Struhami, chodník v Anenské ulici).

Chybějící autobusová čekárna na náměstí J. A. Alise.

Chybějící plynofikace.

 

Příbram VII a VIII

(garant: Pavel Štanc)

Nedostatky v bezpečnosti v okolí náměstí a Čertova pahorku.

Absence kvalitních služeb pro občany.

Chybějící prostor pro maminky s dětmi.

Chybějící parkovací kapacity.

Problematické parkování – lidé mají obavu strach opustit parkovací místo, protože vědí, že po 16 hodině nezaparkují.

 

Příbram IX – Nová Hospoda

(garant: Karel Nekolný)

Otazníky kolem Fantovy louky a nedostatečná snaha řešit situaci v území tak, jak je třeba.

Obtěžující exhalace z prádelny.

Nejistota související s budováním obchvatu.

 

Brod

(garant: Petr Štěpánek)

Obavy z obchvatu (zvýšení hlučnosti a intenzity dopravy).

Hlučnost na střelnicích.

Budoucnost haldy č. 15.

 

Kozičín

(garant: Petr Magera)

Absence kanalizace.

Špatné dopravní spojení veřejnou dopravou, absence spojů MHD o víkendu.

 

Lazec

(garant: Petr Magera)

Absence chodníku.

Nedostatek zastávek MHD.

 

Orlov

(garant: Andrea Hrazdírová)

Špatné dopravní spojení veřejnou dopravou, absence spojů MHD o víkendu.

Chybějící parkování pro turisty směřující do Brd.

Chybějící kontejnery na bioodpad.

Nedostatečná údržba hlavní komunikace v zimě.

 

Sázky

(garant: Petr Němec)

Chybějící revitalizace rybníku.

Chybějící rekonstrukce chodník kolem zahradnictví Volák.

Nebezpečný provoz v ulici K Hatím.

Chybějící osvětlené cyklostezky/chodníku k rybníku Kaňka a Novému rybníku.

 

Zavržice

(garant: Vladimír Král)

Tranzitní doprava přes obec.

Chybějící cyklostezka.

 

Žežice

(garant: Zdeněk Martinek)

Nedokončená kanalizace obce.

Chybějící chodník a cyklostezka, navazující na stávající.

Úzká komunikace v oblasti Beránky.

Chybějící odvodnění vody stékající z městských lesů.

Špatný stav komunikace směrem k památníku Vojna.

 

Nenašli jste zmínku o problému, který Vás ve Vaší lokalitě trápí? Napište nám e-mail.