Rozhovor s Vladimírem Králem

Vladimír Král

(Rozhovor pro server pribram.cz)

Po odchodu starosty města Jindřicha Vařeky došlo k určité symbióze při jednání zastupitelů. Atmosféra je mnohem klidnější. Čím si to vysvětlujete? Jak se pracuje opozičním zastupitelům z řad Šance pro Příbram po převzetí starostenského křesla Janem Konvalinkou?

Ano, atmosféra je kultivovanější. Myslím, že je to i díky tomu, že současný pan starosta nemá potřebu vnášet do jednání nedůstojné osobní komentáře. Také mám dojem, že je ochoten respektovat různé pohledy, nevnímá lidi černobíle. A přestože máme s panem starostou na různé věci rozdílné názory, snadno jsme se krátce po jeho nástupu do funkce domluvili na informování zastupitelů a veřejnosti o chystaných investičních záměrech města, což oceňuji.

Ve vašem volebním programu se zmiňujete, že chcete zamezit odchodu obyvatel města za prací do jiných měst, především do Prahy. Daří se vám tento slib realizovat? Dále jste se chtěli zasadit o znovuotevření ORL ambulance v objektu příbramské nemocnice. Tento krok se prozatím nepodařilo uskutečnit….

V roli opozičního uskupení máme oproti vedení města méně možností, jak tyto kroky realizovat. Nemáme ale problém podpořit návrhy Rady města v podobě vhodných investičních pobídek pro stávající nebo nové zaměstnavatele v Příbrami. Stejně tak jsme připraveni spolupracovat s vedením a s nemocnicí na vhodných opatřeních, včetně podpory v oblasti bytové politiky, která by dostatečně motivovala chybějící lékaře k dlouhodobému pracovnímu poměru v příbramské nemocnici.

Co se vám naopak podařilo?

Zmínil bych dvě hlavní oblasti. Zaprvé je to parkování. V březnu vystoupila Šance pro Příbram proti tehdy chystanému rozšíření placeného parkování ve městě, mimo jiné u bazénu. S obyvateli u akvaparku město následně začalo jednat, věřím, že se najde rozumné řešení. V dubnu jsme navrhli osvobození osob ZTP od parkovného. Zde se nakonec po určitých peripetiích podařilo dosáhnout alespoň kompromisu v podobě dvou hodin zdarma.

V souvislosti s tímto tématem bych také chtěl vyzdvihnout zájem veřejnosti. Tento zájem potvrzuje, že určité věci je vhodné řešit na základě dialogu s občany a s opozicí, nikoli direktivně. Zároveň děkuji obyvatelům za podporu našeho úsilí. Chápeme, že určitá regulace parkování je v některých lokalitách nutná. Ale chceme, aby probíhala na základě dostatečných podkladů a co nejcitlivějším způsobem. V souladu s tímto postojem chceme pracovat i nadále.

Druhou hlavní oblastí, které jsme se v uplynulém roce věnovali, byla snaha o zlepšení informovanosti občanů o činnosti zastupitelů. Hned zkraje volebního období jsme navrhli zveřejňování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Toto se nakonec nepodařilo prosadit, ale k určité změně k lepšímu přece jen došlo. Nově jsou k dispozici zápisy ze zasedání zastupitelstva, tedy zkrácené přepisy debat z jednání. Podporu získal i náš návrh na zveřejňování kompletních příloh k jednotlivým bodům jednání zastupitelstva, což dříve nebývalo zvykem. Zápisy i přílohy jsou dostupné na webu města. Jsem přesvědčen, že tato opatření pomáhají obyvatelům získat lepší představu o tom, jakými záležitostmi se zastupitelé zabývají a jaké názory na jednotlivá témata mají.

Velkým tématem nejbližších měsíců bude rekonstrukce akvaparku. Šance pro Příbram z ekonomických důvodů nesouhlasí s nejrozsáhlejší variantou rekonstrukce, ale i zde se snažíme jednat konstruktivně. Již na jaře jsme město upozornili na dotační titul, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti budov. O možnosti jeho využití pro účely rekonstrukce v současnosti jednají úředníci radnice a ministerstva životního prostředí.

Jako poslední příklad toho, co se nám podařilo, bych zmínil záměr výstavby chodníku v horní části Anenské ulice. Tento záměr byl na základě našeho návrhu zařazen do rozpočtu. V současné době se dolaďuje projektová dokumentace. Pokud vše dobře půjde, mohla by být stavba příští rok realizována.