Zastupitel Vladimír Král reaguje na žádost serveru pribram.cz o omluvu

Šéfredaktor serveru pribram.cz Tomáš Pečenka na redakční facebookové stránce sdělil, že se redakce pribram.cz cítí být pohoršena vyjádřením Vladimíra Krále, zastupitele za Šanci pro Příbram, na pondělním zasedání příbramského zastupitelstva. Přinášíme reakci pana Krále, včetně záznamu rozpravy na zastupitelstvu. 

 

Vážený pane Pečenko,

domnívám se, že Váš výklad mého dotazu při zasedání zastupitelstva je bohužel poněkud zkreslený a spíš než jako precizní práce s fakty působí jako vytrhávání slov z kontextu. Doufám, že příčinou této dezinterpretace je jen určitá nepozornost.

Pro pořádek, server pribram.cz jsem z ničeho neobvinil (a tedy ani nevím, za co bych se měl omlouvat). Rovněž vůbec nešlo o to, zda váš server psal o ubytovnách. To byl jen příklad nedávného tématu, na němž bylo možné názorně ukázat, nakolik město využívá (nebo nevyužívá) k informování občanů o aktuálních záležitostech městský web.

Záznam mého vystoupení je k dispozici v přehrávači níže (případně ke stažení zde), každý si tak může udělat obrázek sám.


Ano, při zasedání jsem mimo jiné uvedl, že u návštěvy pana starosty v lokalitě s ubytovnami byla přítomna Vaše redakce. Ale tato zmínka sloužila pouze jako protiklad k bezprostředně navazující poznámce, že při této návštěvě naopak zřejmě nebyla přítomna tisková mluvčí města (viz záznam ze zasedání).

Nepřísluší mi hodnotit, zda a jakým způsobem upozorňují soukromá média na problémy lidí. Ani nezpochybňuji číkoli zájem tyto problémy řešit. A už vůbec nemám v úmyslu zasahovat do svobodné novinářské práce (ani komentovat, které reakce se mi líbí nebo nelíbí), jak se mi snažíte podsunout.

Moje námitka se týkala mediálních kroků města, respektive pana starosty. Můj názor je ten, že stanoviska a oznámení představitelů radnice by měla být v první řadě, nad rámec externích zpravodajských serverů, k dispozici na webu města. (Pokud se nejedná o politická sdělení.) To byla podstata mého vystoupení, kterým jsem nijak nemířil proti redakční práci libovolného zpravodajského portálu.

A tato otázka (tedy využití webu města) zároveň představuje i problém či podnět, byť nepříliš zásadní, na který jsem chtěl při zasedání zastupitelstva poukázat. A který by myslím mohl občany – včetně Vašich čtenářů – zajímat. Totiž jak dobře a účelně je k informování obyvatelstva využíván městský web, který Příbramáci platí ze svých daní. Podle mě zde existuje prostor ke zlepšení.

Popravdě úplně nerozumím, o jakém předvolebním boji hovoříte, komunální volby máme až za rok. V každém případě jsem rád, že jste uvedl, že nejste nijak ovlivňováni. Odnáším si z Vašeho příspěvku konstruktivní ponaučení, že vyšší podíl radničních textů oproti textům opozičním na Vašem webu je dán méně intenzivní mediální činností opozice. Toto se budeme snažit v dohledné době napravit. Věřím, že svá slova o nestrannosti potvrdíte v praxi tím, že budete texty Šance pro Příbram i nadále publikovat.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram