Jen hýřit nestačí

13. 7. 2018 Šance pro Přibram 0

Hýřit: 1. počínat si marnotratně, vést prostopášný život; flámovat 2. mít něčeho nadbytek, plýtvat, oplývat (Slovník spisovného jazyka českého) Ohlasy na naši červnovou tiskovou zprávu […]