Úvodem

Abychom si rozuměli…

Řekni Bohu o svých plánech a on se zasměje.

Víme, že život přináší spousty změn a situací, které nakonec dopadnou úplně jinak, než jak člověk zamýšlí. Proto předkládáme naše cíle a vize s vědomím, že cest k nim vede více. Máme schopný tým a hlavně víme, co chceme. Nejsme ti, kdo ví vše nejlépe – ale víme o lidech, kteří to ve svém oboru vědí. A my umíme přesně formulovat, co po nich budeme požadovat.

Složitá doba

Bezpochyby náš čeká velmi složité období. Po všech stránkách, jak lidských, tak i ekonomických. Rostoucí inflace, drahé energie a obecně drahé položky běžné potřeby – není úniku. Nelze tyto skutečnosti přehlížet a chovat se, jako by se nic nedělo. Radnice bohužel promarnila správný čas a řadu příležitostí k investování tím, že neinvestovala vůbec.

Ale nevěšme hlavu.

Kde na to chceme vzít?

S lepším čerpáním dotaci se může mnohé podařit. Rádi bychom přizvali též soukromý sektor, filantropy a podporovatele. Peníze budeme lépe směřovat a neutrácet na nefunkční projekty naoko. A nezapomínejme, že peníze jsou sice důležité, ale jsou pouze prostředkem lidské vůle a nadšení.

Je na místě začít šetřit a velmi pečlivě vybírat projekty, které dávají smysl. Šetřit tam, kde se již dávno šetřit mělo. Jen namátkou pár příkladů – omezení energetické náročnosti budov, kontrola spotřeby energií, jiné, alternativní zdroje energie, úprava veřejného osvětlení, MHD. Jsou to desítky milionů ročně, které se doslova vyhodí oknem.

A je třeba vybírat projekty, které jsou přínosné. Nikoli projekty, které se dělají jen proto, aby byly, a které svému účelu slouží jen velmi krátce, pokud vůbec. U prodeje městského majetku budeme používat elektronické aukce, abychom získali transparentně vždy nejvyšší cenu a neprodávali majetek města pod cenou, jako se to děje nyní.

Seznamte se s našimi kandidátynaší vizí a našimi tématy.