Vedení Příbrami řadu slibů nesplnilo a nedotáhlo. Které to jsou? (1. díl)

Současné vedení města bude nyní v rámci předvolební kampaně mluvit o tom, co všechno se mu za poslední čtyři roky povedlo. My jsme pro vás připravili několikadílný přehled, který shrnuje, co vedení města nedotáhlo, co se mu nepovedlo a kde zůstalo pouze u slibů. V tomto prvním díle chceme shrnout činnost v oblasti úřední správy a sociálních služeb.

  • Stávající vedení města provedlo reorganizaci městského úřadu. Bohužel při ní nedošlo ke vzniku samostatného odboru ani oddělení dopravy, zaměřeného na systémové řešení dopravní infrastruktury. Samostatné oddělení silničního hospodářství povahou své činnosti, kompetencemi ani personálním obsazením takovým pracovištěm není.
  • Ačkoli koalice výrazně proklamovala zaměření na cestovní ruch, odbor s tímto zaměřením nevznikl.  Jeho agendu řeší hned několik různých odborů, zejména nový odbor „kancelář města“, který však zajišťuje řadu dalších, poněkud nesourodých agend a není způsobilý optimálně vykonávat všechny úkoly.
  • Vedení města v roce 2017 aktualizovalo strategický plán rozvoje města (SPRM). Tato aktualizace však jen částečně napravila a odstranila největší pochybení, k nimž došlo v průběhu tvorby plánu. Analytická část plánu vůbec nebyla dodatečně upravena. SPRM je navíc vedením Příbrami vnímán velmi formálně, až na výjimky není podkladem pro promyšlenou a cílevědomou činnost města (dokonce ani jeho Akční plán).
  • Vedení města vytvořilo Centrum sociálních a zdravotních služeb jako organizaci zajišťující komplexně poskytování sociálních služeb. Bohužel se však kromě vzniku Nízkoprahového centra a ubytovny pro osoby bez přístřeší neřešily další důležité požadavky, vyplývající z komunitního plánu – zejména nedošlo na vznik Domu pro osoby se zdravotním postiženímDomu se zvláštním režimem.
  • Byl zřízen Komunitní dům seniorů (KoDuS) v areálu bývalé 8. ZŠ. Ostatní organizace (NNO), poskytující sociální služby ve městě, však výraznější podporu nedostaly – s výjimkou Bedny, která další prostředky získala prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování.
  • Vedení města zřídilo Senior point, který koordinuje a organizuje aktivizační programy pro seniory. Jeho jistě pozitivní přínos poněkud relativizuje skutečnost, že o prostředky na jeho vznik a provoz byly ochuzeny další organizace poskytující sociální služby a pomoc, včetně organizací sdružujících některé zdravotně postižené.
  • Stále otevřená zůstává otázka vzniku hospicu a též zařízení pro dlouhodobě nemocné.