Úvodní projev Mgr. Krále na zastupitelstvu k tématu regulace parkování

Vladimír Král

(Předneseno na zasedání Zastupitelstva města Příbram 25. 3. 2019)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané,

na úvod bych rád řekl, že si plně uvědomuji, že regulace parkování může někdy mít smysl. Neříkám, že nikdo nemá nikde platit, chápu, že parkovišť může ve městě existovat jen omezený počet. Ale zároveň vnímám, že regulace není všemocná. Naším návrhem se chceme pokusit dosáhnout toho, aby město nejdříve dokončilo a zveřejnilo generel dopravy a parkování, respektive statistickou analýzu parkujících, a až pak případně zavádělo nová regulační opatření.

Nechci jen planě kritizovat. Vím, že město již v nedávné době různá opatření pro motoristy učinilo. Vzniklo nové parkoviště u infekčního pavilonu, dále P+R parkoviště u Křižáků nebo na Drkolnově (i když toto parkoviště částečně funguje jako náhrada za dřívější parkování ve vnitroblocích). Zároveň předesílám, že mám pro další diskusi připravené konkrétní alternativní návrhy, jak lze situaci s parkováním řešit.

Rovněž nemám nic proti samotné koncepci v podobě zón. Domnívám se ale, že je důležité diskutovat o tom, zda a proč mají tyto zóny být rozšiřovány do dalších částí města. Zpoplatnění lze zavést vždycky. Cesta zpět k případnému zrušení poplatků ovšem bývá obtížnější. Aktuálním předloženým usnesením chci zatáhnout za pomyslnou záchrannou brzdu. Prosím, zkusme postupovat s větší rozvahou.

Postup, kdy se nejdřív – nyní mám na mysli nová opatření aktuálně navrhovaná městem – parkování Příbramáků omezí, a až pak se dokončí generel parkování, vybudují nová parkovací místa pod kulturním domem, připraví parkovací plochy ve vnitroblocích nebo uvedou do provozu kvalitnější autobusy MHD, nepovažuji za nejšťastnější.

Četl jsem nedávný článek pana starosty o parkování. S většinou ze sedmi uvedených opatření souhlasím. Jsem rád, že město vyvíjí aktivitu. Většina kroků je správná. Pouze se domnívám, že je důležité, aby také jejich pořadí bylo správné – a přiměřeným způsobem zdůvodněné.

Jeden příklad za všechny. Již 17. září 2015 doporučila Komise pro rozvoj města Radě města následující, cituji: „řešit situaci a problémy s parkováním koncepčně, tzn. nechat zpracovat generel parkování pro oblast Březohorského sídliště, dále také zpracovat generel pro oblasti města Příbram, které nejsou svázány podmínkami (…) dotačních titulů.

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na generel dopravy a generel parkování. Letos konečně, po 4 letech od první oficiální zmínky, budou tyto generely dokončeny. Přesto se bez ohledu na ně pokračuje v rozšiřování zpoplatnění.

Ptám se: Když Příbram dokázala na generel parkování čekat 4 roky, co by se stalo, kdyby se už počkalo pouhých 9 měsíců na to, až bude hotový? Takto to působí dojmem, že konečně budeme mít smysluplný materiál, ale mezitím už se město stejně zařídí tak trochu bez ohledu na něj. Myslím, že i zde by mělo platit příslovečné dvakrát měř, jednou řež.

Nyní krátce k oběma hlavním lokalitám, které chce město nově zpoplatnit. Co se týká nádraží, buďme rádi, že lidé, kteří cestují vlakem, parkují právě tam. Proč odrazovat třeba lidi z Orlova nebo Obecnice, kteří jedou na vlak, od parkování na nádraží? Respektive proč jim toto chování – kdy sami ze své vůle cestují meziměstskou veřejnou dopravou – znepříjemňovat parkovacím poplatkem? Nepovažuji za vhodné nutit, byť jen nepřímo, tyto řidiče k tomu, aby jeli na odstavné parkoviště na opačném konci Příbrami a pak se vraceli MHD zpět do míst, kudy před chvílí projížděli autem. Tím jednak zvyšují už tak velkou dopravní zátěž ve městě, jednak to není příliš ekologické.

 Co se týká parkování u aquaparku: Činžovní domy stály v ulici Legionářů dřív než hokejová hala a bazén. Místní občané by neměli doplácet na to, že bydlí v oblasti, kam zároveň míří sportovci a diváci. Dalším úskalím je, že měsíční parkovací karta nepředstavuje pro rezidenty záruku volného parkovacího místa. Teoreticky se může stát, že město by prodalo víc karet, než kolik je v ulici parkovacích stání. Navíc se navržený režim zpoplatnění týká těch částí dne a týdne, kdy je zde celkem „klid“. Hlavní problémy s parkováním nastávají v pátek večer nebo během víkendu, při sportovních a kulturních akcích.

V posledních letech proběhly ve městě výrazné změny k lepšímu v oblasti Nového rybníka, pořádají se akce pro rodiny s dětmi a podobně. Smyslem mého návrhu je jediné: Aby i v oblasti parkování platilo, že město je tu pro občany, nikoli občané (a jejich peníze) pro město.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Vladimír Král