Rozvoj cestovního ruchu v Příbrami vázne. Zbytečně.

Rozvoj cestovního ruchu je v současnosti v Příbrami a jejím okolí jednou z mála perspektivních ekonomických aktivit. Proč toho současné vedení města nevyužívá? To je záhadou.

Na jedné straně je Příbram a okolí zcela nedostatečně vybaveno základní i rozšířenou turistickou infrastrukturou (ubytování, stravování, další služby). Ani ta stávající neodpovídá kvalitou a sortimentem nárokům turistické veřejnosti. Na straně druhé se zrušením vojenského újezdu a vznikem CHKO Brdy otevřely zcela nové možnosti a pronikavě se zvýšil rozvojový potenciál. Vedení města ale evidentně neví, jak s tím naložit. Doplácí na to město jako celek i jeho obyvatelé.

Právě v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu však může samospráva velmi pomoci podnikatelům. Jak? V Šanci pro Příbram víme, jak na to:

  • Spolky a zájmové organizace si zaslouží adekvátní podporu při pořádání akcí, které zvyšují turistický ruch a upevňují pospolitost místních občanů.
  • Spustíme projekt příbramské turistické karty – za zvýhodněnou cenu celodenní jízdné v rámci MHD a vstupy do hlavních muzeí, galerií a prohlídkových prostor.
  • Chceme skrze společné projekty více podpořit spolupráci cestovních kanceláří a míst jako Svatá Hora a Hornické muzeum za účelem lepší propagace města.
  • Nadále budeme finančně podporovat budování naučných stezek, krásným příkladem může být hornická stezka na Březových Horách. Stejně tak i další turistické stezky a cyklostezky v okolí Příbrami.
  • Budeme Příbram prezentovat jako region A. Dvořáka (Dvořákovo Příbramsko).
  • Budeme podporovat vybudování Geoparku Barrandien v příbramském regionu (projekt navrhovaný pod UNESCO).