Rozhovor s Králem

Představíte nám stručně volební program Šance?

Chceme řešit dopravní situaci, přilákat nové investory a vhodně podporovat cestovní ruch ve městě i okolí. To vše povede ke vzkvétající Příbrami a k růstu zaměstnanosti přímo ve městě. Chceme snížit daň z nemovitosti a pokračovat v rozvoji asistenčních a ubytovacích služeb pro seniory. Podporujeme obnovu pohotovostní lékárny a zajištění provozu nepřetržité zubní a dětské pohotovosti.

Ještě bych poznamenal jmenovitě k dopravě, že považuji za nutnost realizovat obchvat města v celé trase. A klíčem k širšímu využití MHD podle mě není jízdné zdarma, ale zvýšení kvality MHD a lepší dostupnost spojů napříč celým městem.

Jak hodnotíte práci právě končícího zastupitelstva?

Překvapily mě problémy na začátku volebního období, kdy řady vítězného hnutí opustili dva zastupitelé. Reakce jejich „mateřské strany“ mi nepřišla úplně standardní. Ani později nebyla situace vždy růžová. Mrzí mě, že někteří zastupitelé nechtěli rozlišovat mezi pohledem politickým a osobním. Ale myslím, že celkově se situace zlepšila, ve srovnání s několika předchozími radničními vládami.

Je něco, co se vedení Příbrami za poslední čtyři roky podařilo, případně co je špatně?

Těší mě zlepšení hospodaření města a rozvoj areálu na Nováku. Jako zásadní problém pak vidím to, že chybí jasná strategie rozvoje města. Mnohé kroky radnice pod vedením ANO působily nahodile a nedomyšleně. Jen příklad: Přesunou se parkovací místa na Drkolnově. Nemám nic proti tomu, že je potřeba zajistit průjezd hasičů. Ale překvapuje mě, že až poté se koná schůzka s nespokojenými občany a řeší se, co zkusit pozměnit.

Za minus považuji i skutečnost, že navzdory výrazně nižší nezaměstnanosti musí řada občanů nadále dojíždět za prací jinam a jsou bohužel stále nuceni mít Příbram jen jako „noclehárnu“. To má nepříznivý dopad nejen na jejich rodinný život, ale i na společenský život v Příbrami obecně a na místní ekonomiku. Toto nezpůsobilo končící vedení radnice. Ale myslím, že mohlo zkusit v této oblasti udělat víc.

Pokud k tomu dostaneme příležitost, chceme aktivně hledat a podporovat nové zaměstnavatele, kteří budou schopni nabídnout odpovídající profese. S našimi dlouhodobými představami se mohou voliči seznámit v dokumentu Vize pro Příbram.

Příbramácí aktuálně na sociálních sítích řeší, kdo s kým uzavře povolební spolupráci. Se kterými stranami byste chtěl spolupracovat?

Realita samozřejmě bude záviset na výsledku voleb. Nicméně již dříve jsme deklarovali, co nyní znovu zopakuji. S komunisty a hnutím Ano? NE.

Právě od hnutí Ano zazněla v poslední době na Vaši adresu kritika za to, že prý jste za poslední čtyři roky na zastupitelstvu všechno negoval.

Na to mám jednoduchou odpověď, jejíž pravdivost si může každý čtenář ověřit na webu města, v části Samospráva, Zastupitelstvo, Zasedání. Zde jsou k dispozici přehledy hlasování za období od ledna 2016 do září 2018.

Za tuto dobu proběhlo na zastupitelstvu 787 hlasování. Z nich jsem 38x hlasoval opačně než pan starosta, případně než klub Ano, pokud nebyl starosta přítomen. To není ani pět procent „proti“. Chápu, že by se panu Vařekovi asi líbilo, kdybych všechno odkýval. Ale myslím, že by mohl respektovat politickou a názorovou pluralitu. A věřím, že voliči se budou ve volbách rozhodovat podle faktů. Zde bych také rád podotkl, že jako jediný z 25 zastupitelů jsem se v uplynulém období zúčastnil naprosto všech zasedání zastupitelstva.

Někteří zlí jazykové Vám také předhazují prodej vysavačů, kterému jste se před asi dvaceti lety věnoval.

Nechal bych zlé jazyky zlými jazyky, ale stručně se k tomu vyjádřím. To, že jsem prodával několik let na sklonku minulého století vysavače, jsem uváděl v životopise už před minulými volbami. Kdyby to bylo něco, co si slušný člověk nedá za rámeček, sotva bych to sám zmiňoval. Bylo naprosto vyloučeno, že bychom obcházeli naslepo dům od domu a lákali neznalé důchodce ke koupi. Prodej fungoval jen a pouze na základě doporučení, přístroje jsem předváděl jen v domácnostech, ve kterých jsem byl předem ohlášen. A bylo zcela nemyslitelné, že by někdo koupil přístroj nad své finanční poměry, bonitu klientů ověřovala externí firma.

Obraťme list, co rád děláte ve svém volném čase?

Na prvním místě je pro mě vždy rodina. Po celé republice máme úžasné přátele, takže naše cesty vedou také tudy. V neposlední řadě pravidelně vystavujeme fenku entlebušského salašnického psa. Sám též aktivně muzicíruji. A když čas dovolí, věnuji se četbě.

Co byste chtěl vzkázat voličům?

Vážení Příbramáci, především bych vás chtěl požádat, abyste přišli k volbám. Šance pro Příbram chce navázat na to dobré, co se v minulosti ve městě povedlo, a zároveň se chceme věnovat záležitostem, které někdy nebyly zcela ve středu pozornosti. Domnívám se, že město musí v první řadě dbát na řešení každodenních problémů obyvatel.