Rekonstrukce akvaparku se musí přizpůsobit finančním možnostem města, nikoli naopak

Vážení příznivci,

chtěli bychom vás informovat o našemu návrhu usnesení pro zasedání příbramského zastupitelstva v pondělí 20. ledna 2020. Navrhujeme, aby náklady na rekonstrukci akvaparku byly zastropovány na úrovni, kterou projednalo a vzalo na vědomí zastupitelstvo před dvěma lety.

Od počátku jsem byl proti přemrštěným nákladům na rekonstrukci. Šance pro Příbram chce rekonstrukci řešit způsobem, který bude odrážet reálné ekonomické možnosti městské pokladny. Akvapark samozřejmě opravu potřebuje. Jsme ovšem přesvědčeni, že nelze donekonečna postupovat způsobem, kdy se předpoklad rozpočtu na rekonstrukci bazénu neustále zvyšuje o desítky milionů ročně dle bobtnajících odhadovaných nákladů na opravu.

Smyslem našeho aktuálního návrhu je pokusit se vrátit město nohama na zem a posunout směrem dolů dnešní astronomickou sumu 440 milionů korun. Ne že bychom snad dnes najednou jásali, pokud se namísto kdysi uvažovaných 100 milionů akvapark opraví za 300 milionů. Uvítáme, pokud se najde ještě levnější varianta, jak bazén zachránit, která zároveň zajistí přiměřenou efektivitu budoucího provozu.

Za Šanci pro Příbram
Mgr. Vladimír Král, zastupitel