Příbramští strážníci patří do ulic Příbrami, ne jinam

Jedním z bodů při listopadovém zasedání příbramského zastupitelstva byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rožmitál pod Třemšínem. Na základě této smlouvy by měla Městská policie Příbram dle situace a potřeby plnit úkoly i na území Rožmitálu. (Obdobně byl při stejném zasedání předložen i samostatný materiál ve stejném duchu o plnění úkolů v obci Lazsko.)

Ve zdůvodnění materiálu jsem postrádal vysvětlení, proč Rožmitál město Příbram o tuto pomoc požádal. Tedy jaké konkrétně bezpečnostní problémy chce Rožmitál řešit. Z vyjádření Městské policie Příbram vyplynulo, že by mělo jít o automatizované měření rychlosti vozidel. V rožmitálském zpravodaji jsem se kromě měření rychlosti dočetl také o pomoci při odchytu toulavých zvířat a o asistenci při pořádání akcí.

S dílčím opatřením v podobě automatizovaného měření rychlosti jsem problém neměl. Potíž jsem viděl v tom, že smlouva poskytuje Rožmitálu v oblasti požadavků mnohem širší prostor. Konkrétně může Rožmitál například požadovat plnění úkolů, které se týkají „ochrany a bezpečnosti osob a majetku“ nebo „dodržování pravidel občanského soužití“ a podobně. Měření rychlosti (bez obsluhy na místě) bylo jen dílčí částí jednoho z devíti úkolů, které byly ve smlouvě jmenovitě uvedeny.

Mám za to, že Městská policie Příbram by se měla přednostně věnovat situaci a dohledu v Příbrami. I vzhledem k tomu, že dle vyjádření velitelky městské policie aktuálně chybí do optimálního početního stavu asi pět strážníků.

Byl jsem upozorněn, že požadavky Rožmitálu musejí být písemně odsouhlaseny vedením městské policie, což by mělo fungovat jako pojistka proti řešení problémů v Rožmitále na úkor Příbrami. Ovšem pokud tedy skutečně jde pouze o radarové měření a pokud existuje personální podstav, proč uzavírat smlouvu se značně rozsáhlejšími možnostmi? (Nemám nic proti bezpečnosti v Rožmitále a v Lazsku. Domnívám se ale, že odchyt zvířat nebo pomoc při akcích lze řešit i v součinnosti s jinými organizacemi než městskou policií.)

Chápu, že smlouva může být pro Příbram finančně výhodná, že Příbram bude moci inkasovat „rožmitálské pokuty“ a tak dále. Ale jestliže je prostor pro vyšší činnost strážníků mimo služebnu, pak by měl být podle mě využitý k širšímu působení v Příbrami. Mám na mysli větší počet obchůzek a autohlídek, prevenci drobné kriminality, vandalismu a podobně.

Díval jsem se do posledních statistik kriminality v Příbrami. Zatímco celkově kriminalita klesá, právě v oblasti drobné kriminality a přestupků je v poslední době nárůst – výtržnictví, sprejerství a podobně. Ostatně vzpomeňme, kolikrát za poslední rok jsme četli o zdemolovaných lavičkách či odpadkových koších nebo o poškozeném sousoší na kašně. Mezi nechvalně proslulé oblasti patří například prostranství před gymnáziem na sídlišti, lokality s ubytovnami nebo Křižák.

Myslím, že vyšší preventivní přítomnost strážníků v ulicích Příbrami může výskyt těchto jevů snížit. Ano, oproti spolupráci s Rožmitálem z toho nebude žádný příplatek do městské pokladny. Ale i kdyby se „pouze“ předešlo té či oné škodě na příbramském majetku, má to smysl. Chápu, že strážníci nemohou být v jednu chvíli všude – ale pokud už někde mají být, pak ať jsou v Příbrami.

Byl jsem připravený podpořit návrh, který by platnost smlouvy omezil na bezobslužné měření rychlosti. Smlouva byla schválena beze změn. Z výše uvedených důvodů zastupitelé Šance pro Příbram nemohli s bianco šekem na výjezdy strážníků do Rožmitálu (a Lazska) souhlasit.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram