Příbram si plnotučná řešení zaslouží

Navazuji na polemiku ohledně cyklotrasy a lávky u Q-klubu. Rád bych pana starostu ubezpečil, že jak s cyklokoncepcí, tak s Generelem dopravy jsem samozřejmě obeznámen. Dokonce jsem i požádal vedoucího Odboru silničního hospodářství, aby na web města doplnil chybějící přílohy Generelu. Také řešení lávky u Q-klubu jsem s ním obšírně diskutoval.

Pan starosta tvrdí, že prý je vše dobře promyšlené a připravené správnými odborníky. Zde mi není jasná jedna věc.

Cyklokoncepce vznikla v roce 2019, Generel dopravy 2020. Pokud se přemístění lávky řídí těmito dokumenty a jedním z důvodů jejího přesunutí je cyklodoprava, v pořádku. Ale jak je potom možné, že v březnu 2021 – tedy už po vzniku uvedených dokumentů – byla nová lávka přesto původně navržena na starém místě?

Kdo tedy vlastně dostatečně nezná strategické dokumenty? Není to spíš tak, že je neznal ten, kdo o umístění lávky prvotně rozhodoval? Že je neznali členové Rady města, kteří původně bez výhrad schválili zadání projektové dokumentace ve stávající lokalitě?

Dále, jak je možné, že nejdříve jedni odborníci navrhnou zachování stávajícího umístění lávky u Q-klubu, a za pár měsíců jiní odborníci rozhodnou jinak? Nemohlo se stát, že původně někdo na cyklisty zapomněl? Kterým odborníkům věřit? Zcela konkrétní otázka: Kdo udělal chybu, že se s lávkou rovnou nepočítalo na opačné straně křižovatky?

Jiným problémem je nedostatečná komunikace radnice o důležitých záměrech. Sám pan starosta uvádí, že danou trasu využívají tisíce chodců. Nezasloužili by si občané tím spíš včas vědět o tom, co se chystá? Proč musejí Příbramáci čekat (nejen u tohoto projektu) až na to, jak to vlastně celé dopadne? Proč vedení města už na jaře 2021 jednoduše neřeklo: Přesune se lávka, cyklisté pojedou tudy a tudy, část chodců si sice prodlouží cestu, ale výhoda bude ta a ta…?

Pan starosta také uvádí, že značná část chodců jdoucích od Rynečku směrem k divadlu a podobně může používat cestu, vedoucí přes křižovatku ulic Březnická a Mariánská a přes železniční trať. Bohužel právě v tomto úseku upozorňuje Generel dopravy na dvě riziková místa z pohledu chodců. Viz následující výřez z Generelu. (Mimochodem, křižovatka u Q-klubu v mapě rizikových míst vyznačena není.)

Generel dopravy, riziková místa v úseku mezi Rynečkem a sídlištěm (růžové tečky)

Ano, namísto bývalého podchodu pod železnicí snad v dohledné době vznikne místo pro přecházení. Je ovšem s podivem, že toto problematické a frekventované místo řeší hnutí ANO až na základě Generelu dopravy. Ne kdykoli dříve v posledních sedmi letech, kdy spravuje naše město.

Dále platí, že při cestě Mariánskou ulicí bude nutné vyřešit i bezpečné přecházení od domu č. p. 147 do Mariánské (viz následující obrázek z Generelu). Bez tohoto opatření je poznámka o využívání této alternativní trasy, namísto použití lávky u Q-klubu, poněkud ve stylu „z bláta do louže“.

Generel dopravy, nedostatky pěší trasy mezi Rynečkem a ulicí Mariánská

Co se týká cyklotrasy, za nejvíce znepokojivé na vyjádření pana starosty považuji dvě věci. Jednak je to náznak, že bezpečnější řešení cyklotrasy by snad bylo zbytečně drahé.

Pane starosto, za revitalizaci Nového rybníka a Čekalíkovského rybníka občané města zaplatili a zaplatí asi 70 milionů korun. A to včetně in-line dráhy, která stála zhruba 10 milionů korun (to znamená zhruba 5 milionů za jeden kilometr).

Nedává potom žádnou logiku, že v případě cyklotrasy Novák–Drkolnov, u které je velmi důležitá bezpečnost provozu (a která na rozdíl od in-line dráhy vede napříč městem), by snad řešení za starostou zmíněných 20 milionů mělo být příliš drahé. Nebo má město peněz nazbyt jen tehdy, když jde o rekreační a volnočasové areály?

Vím, že 20 milionů korun není zanedbatelná částka. Ale aspoň by takové řešení bylo plně funkční. Na rozdíl od současného provedení cyklotrasy, kde se sice ušetřilo, ale zároveň se oněch přibližně 2,5 milionu korun do určité míry vyhodilo z okna. (Úměrně tomu, nakolik budou cyklisté v daném úseku nadále jezdit mimo doporučenou či vyznačenou trasu.)

Druhou znepokojivou věcí je, že městu se možná do komplexního, plnohodnotného řešení cyklotrasy tak úplně nechtělo. Jako kdyby pouze stačilo v co nejzákladnějším režimu vyřešit propojení dosavadních cyklotras do jednoho celku – hlavně když bude v turistické mapě spojitá čára značící cyklostezku. Co na tom, že využitelnost v praxi není žádná sláva. Připomíná mi to klasickou filmovou hlášku: „Nebudeme se pouštět do žádnejch větších akcí, Koudelka!“

Na závěr ještě poznámka k údajné absenci konstruktivních návrhů. Pane starosto, určitá potíž je v tom, že se na názor nikdo neptal. Ano, samotné plánované vedení cyklistických tras je známé. Ale z toho ještě nevyplývá jejich podoba.

Nikdo s předstihem nemluvil o tom, že lávka u Q-klubu se bude muset kvůli cyklistům přemístit. Nikdo dopředu nepsal o tom, že cyklotrasa Novák–Drkolnov se vyřeší polovičatým způsobem. Tyto informace se veřejnost i zastupitelé dozvídají až ze zveřejněných smluv a projektových dokumentací. Kromě toho je bohužel faktem, že v dopravní komisi a v cykloskupině, kde má Šance pro Příbram své zástupce, se na výhrady a připomínky členů příliš nehledí.

Za daných okolností mi tak nezbývá než se ozvat aspoň dodatečně. (Konkrétně u Q-klubu jsem stále zcela neopustil myšlenku dvou lávek – ať si každý vybere.) Přál bych si, aby si z toho město vzalo ponaučení, že dostatečnou a včasnou informovaností se nic nezkazí.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram