Perličky z jednačky – nekorektní postřehy ze zasedání zastupitelstva 21. 5. 2018

Příbramské zastupitelstvo nemělo na svém jednání dne 21. 5. 2018 příliš kontroverzních bodů. Leč i tak se jednání odvíjelo zajímavě.

Pozornost vzbudil prodej poněkud omšelého objektu záchodků v areálu Svaté Hory. JUDr. Kyselák vyslovil pochybnost, zda prodej městských záchodků nebude vadit duchovním správcům Svaté Hory. Pan ing. Rotter se svěřil se svým zážitkem z návštěvy záchodků tamtéž, jeho sdělení se ale pohybovalo pouze v povšechné poloze, barvitější detaily nepopsal.

Pan ing. Kareš zjišťoval, za kolik by se daly záchodky zrenovovat a zda by je nemělo zrenovovat a provozovat samo město. Starosta pan ing. Vařeka namítl, že v takovém případě by musely být kadibudky obsazeny nejméně jedním člověkem, přičemž možná pátral, koho ze zastupitelů by tam mohl poslat, aby se neohrozila usnášeníschopnost orgánu. Zvonokoské téma bylo opuštěno hlasováním o prodeji.

Dalším námětem byla komunikace na sociálních sítích mezi panem Větrovským a panem místostarostou Mgr. Švendou. Pan Větrovský se cítil dotčen, že na jeho repliku odpověděla místo pana místostarosty pouze nějaká ženská. Tento poněkud genderově nekorektní výrok zvedl káravý prst Mgr. Krále, který v tu dobu už nepřítomného pana Větrovského napomenul. Zároveň tím zamezil šikování dámské kohorty zastupitelek k boji a vzniku nového hnutí I am a woman.

Takže se můžeme těšit na příště.