Občané v ul. Legionářů si zaslouží zaparkovat i bez placení

Jak jsme již informovali, Rada města schválila zpoplatnění parkování u autobusového nádraží a v ul. Legionářů. S navrženými opatřeními nesouhlasíme. Byli bychom rádi, kdyby jakékoli změny probíhaly s rozvahou a na základě analýzy. Pokud se i vy domníváte, že regulace parkování není všelék, přijďte nás podpořit v pondělí 25. března od 16 hodin na zasedání zastupitelstva, kde chceme o tématu diskutovat.

Nevhodnost zpoplatnění parkoviště na nádraží jsem okomentoval v minulém textu. Nyní bych se chtěl pozastavit především u problematiky parkování v ul. Legionářů.

V aktuální tiskové zprávě města Příbram se uvádí, že zavedením zón získají občané města (v tomto případě obyvatelé ul. Legionářů) výhodu oproti mimopříbramským řidičům. Osobně mám za to, že občané by byli ve výhodě především tehdy, kdyby mohli v ulici parkovat bez placení, na rozdíl od „přespolních“. (Kdo jede do bazénu, ten stejně parkuje na parkovišti, spíš než v ulici. Parkoviště přitom bude i po změně bezplatné.) Takto budou sice mít místní řidiči možnost si za 200 korun měsíčně nebo 1200 Kč ročně koupit parkovací kartu, ovšem ta oproti dnešní situaci bez placení jejich naději na parkovací místo nijak zásadně nezvýší.

Chápu, že najít dnes v ul. Legionářů místo k zaparkování, zejména při sportovních a kulturních akcích v pátek večer a o víkendu, je loterie. Jenže zaprvé, zpoplatnění od 7 do 18 hodin a o víkendu do 12 hodin tento problém nijak neřeší. Naopak se podle mě zpoplatňuje doba, kdy je relativně „klid“. A za druhé, dnes aspoň mají všichni stejnou šanci na „výhru“. Zpoplatněním pro všechny včetně rezidentů se dle mého názoru stane především to, že začne vydělávat provozovatel loterie, zatímco naděje rezidentů na výhru se příliš nezmění.

Další nevýhodou navržené lokální regulace je riziko, že problém s nedostatkem míst v ul. Legionářů se do značné míry pouze přelije o kousek dál, do vnitrobloku a do sousedních ulic. Svědky podobného přizpůsobení řidičů-nerezidentů už jsme ve staré Příbrami. Zde si obyvatelé domů v okolí nemocnice stěžují na nesprávně parkující řidiče v ulicích. Zároveň přitom bývá na novém parkovišti se závorou (vybudováno za 9 miliónů korun) v pracovních dnech mnoho desítek volných míst – jen proto, že je zpoplatněné.

Nechci ale pouze kritizovat. Ve věci ul. Legionářů předkládám k úvaze následující konkrétní opatření. Navrhuji tyto možnosti:

  • Počkat (před případným opětovným posouzením nezbytnosti regulace parkování) na přínos vybudování příčných parkovacích stání pod kinem, která jsou zahrnuta v letošním rozpočtu, a na zveřejnění generelu dopravy (má být dokončen do konce roku).
  • Zvážit smluvní a stavební úpravy, které by umožnily chodcům přímý přesun z parkovací plochy na Flusárně k aquaparku a zimnímu stadionu (vzdálenost vzdušnou čarou je pouze 150 metrů). Na toto parkoviště by byli naváděni (mimopříbramští) řidiči zejména při konání akcí s velkou návštěvností.
  • Zavést v ul. Legionářů (případně také na některém z parkovišť) režim „vymezené oblasti D“ či její obdobu. Tento typ parkovací oblasti již funguje ve staré Příbrami v okolí Komenského náměstí a opravňuje rezidenty (fyzické osoby) k bezplatnému parkování jednoho vozidla. Jiní řidiči v této oblasti parkovat nesmějí.
  • V návaznosti na předchozí krok zavést, v případě přetrvávající nutnosti další regulace, na části parkovacích míst (např. na jednom z velkoplošných parkovišť) takový režim zpoplatnění, který se bude týkat jen nerezidentů. Současně případně vyhradit část parkovacích míst pro krátkodobé (do 15 minut) bezplatné parkování – pro řidiče, kteří někoho vezou na trénink a podobně.
  • Zvážit dílčí, k zeleni šetrné úpravy ve vnitrobloku (v závislosti na přání obyvatel), umožňující parkování určitého počtu vozů navíc.

Na závěr poslední poznámka k tiskové zprávě města, dle které je účelem regulace „udržení rovnováhy mezi parkováním rezidentů“ a ostatních řidičů. Jakkoli chápu zájem města neodrazovat od návštěvnosti aquaparku a podobně, činžovní domy stály v ulici Legionářů dřív než hokejová hala a bazén. Místní občané by neměli být postihováni za to, že bydlí v oblasti, kam zároveň míří sportovci a diváci.

V posledních letech proběhly ve městě výrazné změny k lepšímu v oblasti Nového rybníka, pořádají se akce pro rodiny s dětmi a podobně. Přál bych si, aby v Příbrami i nadále platilo, že město je tu pro občany, nikoli občané (a jejich peníze) pro město.

Mgr. Vladimír Král
Šance pro Příbram