Nová cyklotrasa opět ukazuje, že radnice má v oblibě polovičatá řešení

Pozornost příbramské veřejnosti v posledních týdnech upoutaly úpravy cyklotrasy Nový rybník – Drkolnov. Bohužel se ukazuje, že město si zřejmě potřebuje rychle odškrtnout vytvoření cyklistické spojnice, ale nad praktickým přínosem výsledného řešení se na radnici zřejmě nikdo příliš nezamyslel.

Asi nejnázornějším příkladem nedotaženého řešení je část trasy u čerpací stanice na Drkolnově. Zde se v úseku nějakých 150 metrů střídají čtyři režimy opatření pro cyklisty.

Při cestě do kopce cyklista přijíždí po chodníku po stezce pro cyklisty. Poté před autobusovou zastávkou odbočuje na cyklopřejezd, vedený souběžně s přechodem pro pěší. Ovšem dál už nepokračuje po stezce, ale po silnici, kde má vyznačenou trasu s piktogramy. Na konci křižovatky pak začíná pruh pro cyklisty. Ten po asi sto metrech před další křižovatkou končí a cyklotrasa je opět vyznačena piktogramy.

Ano, zákony asi vznik takového bludiště umožňují. Chápu, že díky cyklopruhu budou motoristé s výskytem cyklistů ve vozovce dopředu více počítat. Ale zároveň se domnívám, že k bezpečnosti na silnicích patří i předvídatelnost opatření. A tuto předvídatelnost u výše popsaného řešení postrádám. (Podobných zvláštností je na nově upravené trase několik.)

Možná město chtělo v maximální míře a co nejrychleji využít již existující části cyklotrasy. Ale mám za to, že opatření pro občany by se měla řídit nejen tím, zda jsou rychlá, levná a „ještě přijatelná“ z pohledu zákona. Řešení by měla být především logická, účelná a srozumitelná. Tím spíš v případě silničního provozu, kde k nehodě stačí drobné zazmatkování.

V této souvislosti jsem požádal pana starostu, aby na příští zasedání zastupitelstva pozval zástupce dopravní policie, který bude moci zodpovědět otázky k nové cyklotrase.

Pokud má být upravená cyklotrasa vlajkovou lodí nové cyklistické koncepce v praxi, pak je to rozpačitý výsledek. Jak chce město přimět Příbramáky k používání nově vyznačené trasy, když už nyní lze zaznamenat hlasy některých cyklistů, že raději budou nadále jezdit po silnici, případně úplně jinudy?

Bohužel se zdá, že pro radnici je už léta důležitější Nový rybník, a nyní Čekalíkovský rybník. Tyto dvě lokality si vyžádaly a vyžádají celkové investice zhruba 70 milionů korun. Nechci nyní hodnotit, zda jsou investiční náklady na tyto areály adekvátní. V každém případě je to zřejmý nepoměr vůči tomu, jak „neduživá“ je investice do rozšíření cyklotrasy (přibližně 2 miliony korun).

Proč radnice nezajistila – s obdobnou důsledností a s přiměřeně nastaveným rozpočtem – vybudování přehledné, bezpečné cyklotrasy?

Ano, bylo by to dražší a časově náročnější. Osobně ale považuji za lepší praktické řešení, které lidé budou bez obav používat (i díky pocitu bezpečí). A které někoho třeba skutečně přiměje vyměnit automobil za kolo. Ne opatření, které je do značné míry pouze na efekt – ale které stejně i tak musejí všichni občané města zaplatit.

Ve výsledku to připomíná část in-line dráhy u Nového rybníka, která ve svahu u bistra nabízí adrenalinové klesání v zatáčkách. Nebo zvažované přesunutí lávky u Q-klubu, které by mnoha chodcům zbytečně zkomplikovalo cestu mezi starou Příbramí a sídlištěm.

Zastávám názor, že nedostatky v dopravní infrastruktuře by se měly řešit pečlivě a s rozvahou. Ne způsobem, který přináší spíš údiv než užitek. Řečeno slovy jednoho volebního sloganu – tři roky se to či ono ve městě „dotahuje“. Kdy bude dotaženo, prosím?

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram