Několik poznámek k několika vyhláškám

Několik poznámek k několika vyhláškám

Při prosincovém zastupitelstvu se projednával především rozpočet a rozpočtový výhled. Tyto materiály Šance pro Příbram kvůli jejich nerealističnosti nepodpořila. Chtěl bych se ale nyní vrátit k několika vyhláškám, které také byly na programu.

První vyhláška se týkala regulace používání zábavní pyrotechniky. Je chvályhodné, že se město odhodlalo tento typ zábavy regulovat. Ovšem územní vymezení v prvotní verzi vyhlášky, které kopíruje vymezení dle vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejnosti, mi v případě pyrotechniky nepřijde zcela vhodné. Lze pochopit, že občany konzumující alkohol nechceme v první řadě vidět například v blízkosti škol.

Na druhou stranu hluk z petard obtěžuje občany včetně pejskařů všude, pyrotechnika bude v „zakázané“ ulici Dlouhá stejně hlučná jako v nedaleké „nezakázané“ ulici Hrabákova. Podobně měl zákaz platit třeba na sídlišti kolem náměstí 17. listopadu, ale už (poněkud nepochopitelně) nikoli například na ještě hustěji osídleném Drkolnově.

Proto jsem při zasedání předložil pozměňovací návrh, který měl zakázat zábavní pyrotechniku na všech veřejných prostranstvích města, s výjimkou silvestrovských oslav a několika dalších termínů. Ne že bych byl nadšeným příznivcem zakazování, pouze se domnívám, že polovičaté řešení nepovede ke kýženému výsledku a problematická bude i jeho vymahatelnost.

Pan starosta se v souvislosti s tímto návrhem dotázal, zda by se takový zákaz vztahoval například i na Kozičín. Ano, vztahoval, i tam žijí jak lidé, tak psi a další zvířata. Celoplošné zákazy existují v různých městech a obcích napříč celou republikou, nedávno se k nim přidala třeba i Dobříš. Vzhledem k určení pořadí pozměňovacích návrhů nakonec na hlasování o mém návrhu vůbec nedošlo, byla přijata mírná úprava výchozího návrhu. Ovšem shodli jsme se, že do konce dubna se k tomuto tématu opět vrátíme.

Další z bodů se týkal úpravy vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Zde mělo dojít ke zvýšení z dosavadních 4 korun na 10 korun. S tím jsem nesouhlasil. Mám za to, že turistický ruch v Příbrami je správné podporovat. Nejsme v situaci jako kupříkladu Český Krumlov, který je turisty poněkud zahlcen.

Chápu, že částka šest korun denně (částka rozdílu) je sama o sobě zanedbatelná, ale v součtu za rok to pro jednotlivé poskytovatele ubytování už může být znát. Pro úplnost například v Písku činí poplatek 4 Kč, v Praze 6 Kč. Proto jsem předložil pozměňovací návrh, aby byl zachován poplatek v dosavadní výši. Pro tento návrh ovšem hlasovalo jen šest zastupitelů, takže nebyl přijat.

Tématem poslední vyhlášky, kterou bych chtěl zmínit, byl místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Ke zvyšování poplatku nedochází, ale předložil jsem v souvislosti s tímto bodem v rozpravě k budoucí úvaze – na základě předchozí debaty s ředitelem Technických služeb Ing. Máchou – myšlenku převedení svozu z Technických služeb na externí organizaci.

V takovém případě by se totiž mohl otevřít prostor pro možnost (nyní z různých důvodů nerealizovatelnou), kdy by svoz popelnic mohl probíhat i ve volitelném intervalu jednou za 14 dní. S tím, že občané využívající tuto možnost by platili za svoz odpadu nižší poplatek (byť ne nutně snížený na polovinu). Podkladem pro tuto úvahu bylo rostoucí využívání svozu tříděného odpadu (který občané nepřímo, formou daní, rovněž platí), možnost kompostování a podobně. Ze všech těchto důvodů si myslím, že by občané měli mít možnost volby.

Paní komunistka Humlová byla poněkud pobouřena, že snad chci rozlišovat obyvatele rodinných domů a obyvatele paneláků. To samozřejmě v žádném případě, ať mají možnost zvolit frekvenci svozu všichni, pokud na tuto změnu někdy v budoucnu dojde. V mé předběžné úvaze šlo jen o to, že rodina v rodinném domě se na intervalu svozu a způsobu nakládání s odpady pravděpodobně shodne snáz než desítky rodin např. na sídlišti, na které připadá jeden kontejner.

Svoz s možností výběru intervalu v jiných obcích a městech funguje, jistě by to mohlo fungovat i v Příbrami. Nepředkládal jsem v této věci žádný konkrétní návrh k hlasování, ale požádal jsem Radu města, aby do budoucna prověřila možnosti ohledně případné změny organizace, která svoz odpadu provádí (včetně možnosti volby intervalu svozu).

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram