Návrhy k regulaci parkování v Příbrami – první vozidlo zdarma, nájemníci rovni lidem s trvalým pobytem

Přestože příbramská radnice v posledních měsících pravidelně informuje občany o chystané regulaci parkování, zatím nezazněl přesvědčivý argument, proč je nezbytné v příslušných nových zónách ihned při jejich zavedení zpoplatnit kromě nerezidentů i rezidenty (včetně prvních vozidel).

Hlavním důvodem města pro to, aby byli kromě nerezidentů zpoplatněni i rezidenti, zřejmě má být tvrzení o stovkách nevyužitých garáží a o „až“ stovkách aut, jež údajně i několik měsíců blokují poptávaná parkovací místa, aniž by vlastníci tato auta používali. Jak ale vyplynulo z mé korespondence s panem místostarostou, tyto údaje představují pouhý odhad dle statistik z jiných měst. Kromě toho není zřejmé, proč by tento účel (zaplnění garáží a odblokování míst) nemohlo dostatečně splnit i případné zpoplatnění pouze druhých (a dalších) vozidel v domácnosti.

Město nedávno v radničním zpravodaji bezelstně potvrdilo, že bude k dispozici více parkovacích oprávnění, než kolik bude v konkrétní lokalitě parkovacích míst. Spoléhá na obrátkovost vozidel. Tím ale ještě není zaručeno, že určitý konkrétní motorista v budoucnu vždy najde vhodné místo k zaparkování. Co tedy potom vlastně takový motorista za poplatek získá, oproti dnešku?

Ostatně i samotní autoři generelu parkování při zasedání zastupitelstva uvedli: „Je to takový živý organismus, protože nikdo neví přesně, jak to bude fungovat.

Obdobně se lze ptát, proč by měly být do chystané zpoplatněné zóny ve staré Příbrami zahrnuty např. i ulice v okolí hvězdárny nebo ulice Fantova louka, kde k žádným zásadním potížím s parkováním nedochází.

Samostatnou kapitolou je metoda úhrady parkovného v případě příležitostných návštěvníků. Stávající systém v Příbrami např. neumožňuje platbu prostřednictvím SMS, některé parkovací automaty pak nevracejí drobné. Obecně se preferuje úhrada platební kartou nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Takový postup ale není pro některé motoristy, zejména seniory, zcela komfortní. Doufám, že když už chce město po motoristech poplatek, budou funkce budoucího systému nastaveny co nejvstřícněji.

Kladně lze hodnotit, že město v případě chystané nové regulace postupuje s určitou rozvahou a chce opatření projednat s veřejností. Je to posun oproti například cyklostezce na Drkolnově, kde se obyvatel nikdo na nic neptal a město se vydalo cestou nejrychlejšího řešení (z pohledu řady občanů nepříliš šťastného).

Určitá regulace parkování ve městě je potřebná. Šanci pro Příbram jde pouze o to, aby tato regulace byla nastavena co nejprecizněji a nejcitlivěji. Zpřísnit určitá opatření lze vždy. Naopak jejich uvolnění už nutně nemusí nastat tak snadno.

Závěrem shrnuji konstruktivní návrhy ve věci parkování a chystaných parkovacích zón:

  • Poplatky účtovat pouze nerezidentům. (Případně, pokud by to bylo zcela nevyhnutelné, inkasovat u rezidentů poplatek až za druhé vozidlo.) Zpoplatnění v nových zónách lze v budoucnu upravovat podle toho, jak se bude systém jako celek chovat a kolik aut reálně „zmizí“.
  • Považovat za rezidenty i ty osoby, které nemají ve městě trvalý pobyt, ale mají k nemovitosti (bytu) v příslušné zóně nájemní smlouvu.
  • Poskytnout plátcům ročního parkovacího poplatku určitý počet hodin bezplatného parkování v ostatních zónách, respektive na aktuálně zpoplatněných parkovištích (obě hlavní náměstí a podobně).
  • Souběžně s budováním infrastruktury (nové parkovací automaty) vybudovat na vytipovaných místech v nových zónách dobíjecí stanice pro elektromobily. Vzhledem k určitému podílu těchto vozidel, který se zřejmě bude zvyšovat, vnímám jako smysluplné učinit příslušné úpravy při jednom; nikoli třeba za dva roky rozkopávat chodníky u parkovacích míst znovu.
  • Při rozšiřování parkovacích kapacit i nadále prioritně řešit rozvoj parkovišť a parkovacích domů pro rezidenty (např. Ryneček, okolí Čertova pahorku).

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram