Naše témata

Vidíme to jinak. Dynamicky, ne staticky, jak to obvykle zachycuje klasický volební program. Vidíme to za Vás. A věříme, že se v textu níže najdete. Jednou, nebo spíše vícekrát.

Co můžeme slíbit: Pokud získáme dostatečnou důvěru a mandát, tak na těchto tématech budeme pracovat, jak to jen půjde. A pokud ne, mohou být tato témata inspirací a závazkem pro kohokoliv, kdo to s Příbramí myslí dobře.

A toto je pouze začátek. Pro konkrétní témata bude postupně připraven rozbor současné situace s návrhy řešení.

Děkujeme, že si naše sdělení přečtete. Věříme, že Vás naše témata zaujmou a přesvědčí Vás k tomu, abyste přišli 23. nebo 24. září 2022 k volbám.

Vaše Šance pro Příbram

 

Systém bezplatného poradenství

Čeká nás nesnadná doba. A my víme, že sdělené trápení je poloviční trápení. A když k tomu ještě můžeme odpovědně a fundovaně pomoci, účinek se násobí.

Zprovozníme systém bezplatného poradenství. Ten bude tvořen odborníky, kteří budou sdílet své zkušenosti; tak ušetří Váš čas, nervy a peníze.

Poradenství se může týkat například oblastí jako je péče o zranitelné osoby, týrané seniory, děti; pomoc s následky covidové doby; pomoc s otázkami ohledně drahých energií – pro jednotlivce, ale i pro SVJ; sociální poradenství, finanční poradenství, pomoc psychologa pro školáky i dospělé; pomoc s řešením exekucí a s oddlužením.

Více peněz spolkům

Těmi, kdo tvoří život ve městě, jsou lidé. Není správně servírovat akce a zábavu jen z jednoho místa. Podpoříme každý dobrý nápad kohokoliv, kdo se bude chtít aktivně zapojit do života ve městě.

Více peněz do sportu

 Je to nedůstojné, de facto žebrat o dotace. Systém žádostí zjednodušíme. Nikdo nedokáže použít finanční prostředky určené pro sport lépe, než sportovní kluby. A je to dobrá investice – vložené peníze se bohatě vrátí ve formě pohybu našich dětí.

Budeme se snažit vybudovat atletický stadion a novou multifunkční sportovní halu. A místo rekonstrukce zastaralého aquaparku vybudujeme nový plavecký bazén – který bude sloužit těm, kdo jsou jeho nejčastějšími návštěvníky.

Lepší MHD

 Prázdné autobusy za spoustu peněz nechceme. Ani konvenční pohon na naftu. Máme připraven nový systém MHD – úspornější, ekologičtější, levnější. A s lepší obslužností dnes opomíjených lokalit.

Kdo třídí, neplatí

Představte si, že nebudete hradit poplatek za svoz odpadu. Pokud budete dokonale třídit, tak se tak stane. Pamatujte na naši přírodu a svou peněženku.

Větší podpora školám

Školy, to je srdce města. A bez srdce není života. Avšak podpora fungování škol ze strany města je nedostačující. Odbor školství je personálně poddimenzován.

Rádi bychom vytvořili středisko služeb školám. Cílem tohoto střediska by bylo co nejvíce napomáhat školám. Od poradenství a školení až po zajišťování technických či informačních služeb nebo čerpání evropských a jiných dotací. Tak, aby se ředitelé škol a učitelé mohli naplno věnovat svému poslání.

Nové vzdělávací a volnočasové centrum pro děti i dospělé

 Něco, co dnes v Příbrami chybí. Jazyky, robotika, osobní vzdělávání, specializované poradny, technologický park. Místo, kde to žije intelektem a důvtipem a které posouvá naše možnosti.

Kulturní dům a letní kino

Architektonicky vydařená stavba kulturního domu, který plní svou funkci desítky let, si žádá rozsáhlou rekonstrukci. Je to běh na dlouhou trať, bude třeba dotačních peněz, ale kulturní dům si to jednoduše zaslouží. Ve vzpomínkách ho má asi každý z nás.

Letní kino, to je další prostor pro vylepšení. Letní scéna pro venkovní divadelní představení, lepší ozvučení, zastřešení s lehkou konstrukcí. Sejdeme se v hledišti!

Změna řízení projektů a práce radnice

Životnost projektů nebude dána politickou situací na radnici, ale jejich kvalitou a smysluplností. Oddělíme provozní činnosti od rozvojových. Je to zásadní pro to, aby se projekty realizovaly – ne aby se o nich pouze mluvilo. Úředníci mohou jen těžko pracovat na rozvojových věcech, když je dohání dennodenní rutina. Spolupráci na projektech založíme na důvěře a odborném přístupu.

Bezpečnější Příbram

Zajistíme chytrý kamerový systém, který vylepší zabezpečení města, ale bude sloužit například i ke sledování parkovacích míst. Takový, který bude fungovat a bude moderní. Vytvoříme novou služebnu městské policie přinejmenším na sídlišti. Prevence je jednodušší než represe.

Plavecký bazén

Už to tady jednou bylo. Máme nefunkční aquapark, který technicky a morálně zastaral a nebyl dostatek financí ani na jeho průběžnou údržbu. Budeme opakovat stejné chyby?

Vše při zvažované rekonstrukci je od začátku špatně – od ankety místo průzkumu přes přehlížení odborných názorů, chybějící studii proveditelnosti a architektonickou soutěž, až po absenci odborníka, který by definoval a hájil zájmy města.

Příbramáci chodí do bazénu zejména plavat. Za atrakcemi se jezdí do aquaparků, kterým nemá smysl konkurovat. To ani není možné. Namísto rekonstrukce aquaparku má význam nový plavecký bazén s parní kabinou, saunou a s několika jednoduchými atrakcemi. Inspiraci hledejme v Lounech, Sušici…

Odlehčovací služby

V Příbrami citelně chybí důstojná a funkční sociální služba, která by poskytla pomoc lidem, kteří dlouhodobě pečují o dítě či dospělého s handicapem. Podpoříme vybudování nového střediska, kde budou moci lidé se sníženou soběstačností krátkodobě pobývat; jejich blízcí tak získají čas a prostor pro odpočinek.

Lepší čerpání dotací

Za špatnou lze označit současnou schopnost města čerpat dotace. Objem získaných dotačních peněz je velmi malý, daří se financovat jen drobné projekty. Ty rozsáhlé se nedaří vůbec. Přitom jiné cesty k velkorysému rozvoji města, než se zaměřit na čerpání dotací, téměř není. Představa, že všechny zásadní projekty bude Příbram realizovat z vlastních prostředků či z úvěru, není reálná.

Vybudujeme nový moderní dům seniorů

 Příbramáci si zaslouží moderní domov seniorů s komplexními službami a zázemím. A to proto, že si vážíme našich rodičů a prarodičů. A proto, že současná kapacita, zázemí a komfort není dostačující.

Startovací byty a parkovací domy s byty

Dvě mouchy jednou ranou. Parkování a bydlení. Nabízí se ideální spojení. Představte si nový parkovací dům a nad ním byty. Příbram potřebuje nové byty jako sůl. Třeba i pro mladé lékaře či zubaře, kterých je tu takový nedostatek. Ale nejen pro ně.

Výstavba a financování může mít různé podoby; lze využít městské plochy v centru a spolupracovat se soukromým sektorem na principu rovnocenného partnerství. Jen chtít.

Být Příbramákem musí být výhoda

Zavedeme kartu Příbramáka. Jedna karta, či dnes již spíše aplikace v mobilu, která bude mít skutečně multifunkční využití a přesah do všech oblastí, které má město na starosti a které umožňují elektronickou evidenci či přístup: Školy a školky, objednání a výdej obědů v jídelnách, služby Centra sociálních a zdravotních služeb, jízdenka MHD, vstupy do všech zařízení města a podobně.

Systém výhod bude nastaven tak, aby tuto kartu skutečně naplno uplatnily všechny věkové skupiny obyvatel. Bude záležet na každém z nás, jaké výhody se rozhodne čerpat či využívat.