Co jsme prosadili a podpořili

V období 2014–2018 jsme byli v příbramském zastupitelstvu v opozici, ale i tak se nám podařilo prosadit různé pozitivní změny nebo naše návrhy vzalo za své přímo vedení města.

Kdo za poslední čtyři roky sledoval zasedání příbramského zastupitelstva, ten ví, že zástupci Šance pro Příbram trvale vznášeli návrhy na řešení probíraných problémů, námitky, připomínky a dotazy – zkrátka projevovali zájem, osud města jim nebyl lhostejný.

V uplynulých letech jsme prosadili nebo podpořili například tato opatření:

  • Narovnání vztahů s 1. SčV s cílem zajistit kvalitní dodávky vody pro Příbramáky
  • Zabránění nevhodnému způsobu odtěžení haldy u šachty č. 15
  • Vznik a rozvoj projektu Příbramské kulturní léto
  • Kroky proti plánovanému rozprodeji městského majetku
  • Rozkvět Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
  • Rozšíření počtu osadních výborů