Konkrétní úsporná opatření pro městskou pokladnu z dílny Šance pro Příbram

Příbramští zastupitelé byli před nedávnem osloveni vedením města se žádostí o návrhy rozpočtových opatření, která by zohledňovala stávající méně příznivou ekonomickou situaci v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19.

Šance pro Příbram dnes předala vedení města konkrétní seznam několika desítek rozpočtových položek, které lze dle našeho názoru vyškrtnout či odložit nebo u nichž lze výdaje dočasně nebo trvale snížit. Objem navržených úspor, kromě odložené rekonstrukce aquaparku, činí přibližně 80 milionů korun.

Hlavním bodem je pochopitelně přehodnocení plánu na rekonstrukci aquaparku. Město samo naznačilo, že zahájení zvažované rekonstrukce se odkládá. Domníváme se, že vzhledem k déledobým ekonomickým dopadům stávající situace nebude zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce aquaparku zahájeno dříve než zhruba za rok.

Se zřetelem na dnešní stav a s předpokladem uvedeného odkladu zahájení stavby navrhujeme, aby tento nový časový prostor byl využit – při vědomí toho, že původně zvažovaná hodnota zakázky ve výši cca 400 milionů Kč je ještě nerealističtější než v lednu 2020 – k vypracování nové projektové dokumentace pro rekonstrukci aquaparku, která poslouží jako základ budoucí rekonstrukce menšího rozsahu a s umírněnějším rozpočtem (na úrovni zhruba 200 milionů Kč).

Dále navrhujeme například:

  • odložit vybrané opravy a údržbu v nebytových prostorách města a ve školách (řešit letos prioritně jen havarijní stavy),
  • zrušit letošní akci Vítání slunovratu,
  • odložit nákup měřičů rychlosti pro městskou policii,
  • v kapitole rozpočtu Odboru vnitřních věcí odložit nákup nových vozidel.

V oblasti investic navrhujeme odložit přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci a modernizaci objektu bývalého báňského ředitelství na náměstí T. G. M. a zrušit záměr výstavby okružní křižovatky ulic Legionářů a tř. Osvobození (související rekonstrukce aquaparku je nyní v nedohlednu, kromě toho místní občané podali námitky proti stavbě a její přínosy jsou sporné).

V případě rozpracované projektové dokumentace na parkovací dům na autobusovém nádraží (i ve všech obdobných případech) považujeme za vhodné dosáhnout dohody s původním dodavatelem dokumentace. Tím dojde k úspoře nákladů za úpravy projektu třetí stranou a předejde se zbytečným budoucím právním výdajům (které by nastaly bez ohledu na to, kdo by uspěl v případném sporu).

Protože nepovažujeme za férové předkládat v dobách ekonomických obtíží jen takové škrty, které se mohou nepříznivě dotýkat občanů, navrhujeme také snížit odměny zastupitelům, a to o 25 procent.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram