Ke zpoplatnění odpadů ve sběrném dvoře – náš návrh pro jednání zastupitelstva

Vážení Příbramáci,

jedním z výrazných témat poslední doby bylo zpoplatnění určitých druhů komunálního odpadu ve sběrném dvoře. Tyto příplatky nebyly oprávněné. Radnice už je naštěstí zrušila, my ale přesto máme řadu otázek. Proto jsme do programu aktuálního zasedání zastupitelstva (pondělí 14. září) navrhli bod k tomuto tématu. (Je zařazen na závěr jednání.) Celé znění návrhu je k dispozici na webu města.

Návrh jsem připravil společně s kolegou Tomášem Moslerem, který na nesprávnost příplatků veřejně upozornil. Není bez zajímavosti, že až poté, co jsem tento návrh (ve kterém mj. požadujeme vrácení příplatků občanům) předal 31. srpna městu, se pan starosta o dva dny později omluvil za situaci a informoval o vracení příplatků. (Se žádostí o vrácení poplatku je nutné se obrátit na Technické služby.)

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram