Je důležitá rychlá pomoc Ukrajině

V souvislosti s válkou na Ukrajině jsem se obrátil na pana starostu Konvalinku s návrhem na svolání mimořádného zasedání příbramského zastupitelstva.

Důvodem mého návrhu je snaha co nejdříve na zastupitelské úrovni projednat a schválit finanční dar (humanitární pomoc) ve prospěch Ukrajiny, zasažené bezprecedentní agresí Ruské federace. 

Moje představa o pomoci města Příbram je dar ve výši 1 milion korun, který by byl rozdělen mezi sbírkové účty organizací Člověk v tísni a Charita ČR.

Jsem si vědom toho, že nejbližší běžné zasedání zastupitelstva se koná za dva týdny. Domnívám se ovšem, že vzhledem k dramatickému vývoji situace je zapotřebí jednat bez zbytečných odkladů.

Proto věřím, že záležitost bude možné předložit příbramskému zastupitelstvu v podobném mimořádném režimu, jako když jsme se v létě 2021 zabývali jinou naléhavou pomocí.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel města Příbram