Jak to dopadlo s našimi návrhy opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti?

Na březnovém zastupitelstvu usilovala Šance pro Příbram kromě omezení regulace parkování také o to, aby občané měli k dispozici více informací o činnosti Zastupitelstva a Rady města Příbram.

Navrhovali jsme následující opatření:

  • Zveřejňování příloh bodů navržených pro zasedání zastupitelstva (dosud byly zveřejňovány jen některé přílohy) – bylo přijato
  • Zveřejňování zápisů ze zasedání Zastupitelstva města (nikoli pouze usnesení) – bylo přijato v předchozí části zasedání na základě obdobného návrhu Rady města
  • Zveřejňování zápisů z jednání Rady města (nikoli pouze usnesení) – nebylo přijato
  • Informování zastupitelů ze strany Rady města před vyhlášením výběrového řízení na zakázku v předpokládané hodnotě nad 6 mil. Kč bez DPH – nebylo přijato
  • Informování zastupitelů ze strany Rady města o stavebních pracích či likvidaci nemovitého majetku v hodnotě nad 1 mil. Kč bez DPH – nebylo přijato
  • Zveřejňování usnesení z řádného jednání Rady města, které bezprostředně předchází zasedání zastupitelstva, tak, aby body projednávané v Radě byly známy ještě před příslušným zasedáním zastupitelstva – nebylo přijato

Zveřejňování zápisů jsme navrhovali jako alternativu k dříve zamítnutému zveřejňování audio/videozáznamů ze zasedání zastupitelstva.

Zveřejňování informací o výběrových řízeních a stavebních pracích jsme navrhovali jednak proto, že určitá výběrová řízení nemusejí být součástí schváleného rozpočtu pro daný rok (např. výběrové řízení na provozovatele MHD bylo vypsáno v prosinci 2018, ale ukončeno v únoru 2019).

Jednak proto, že Rada města Příbram má v současné době pravomoc, svěřenou zastupitelstvem, činit jednorázové změny v kapitolách rozpočtu ve výši do 5 mil. Kč. O určitých nových projektech se tak může zastupitelstvo a veřejnost dozvědět až zpětně, poté, co už byly učiněny nevratné kroky.

Proto jsme považovali za logické, aby Rada města informovala zastupitele a občany o zamýšlených opatřeních dle uvedených kritérií. (Dodáváme, že v případě převodů a pronájmu městských nemovitostí schvaluje zastupitelstvo všechny tyto změny bez ohledu na částku. Přišlo nám tedy přiměřené, aby od určité částky byli zastupitelé informováni – bez předkládání ke schválení – i o úpravách městského majetku.)

Tématu se také věnuje tato videoreportáž. První zápis z jednání zastupitelstva, uveřejněný dle schválené změny, najdete na webu města. Materiály týkající se jednotlivých zasedání zastupitelstva jsou souhrnně k dispozici zde.