Cyklotrasa a lávka u Q-klubu: Je načase skončit s polotovary

Říjnového zasedání příbramského zastupitelstva se na základě návrhu Šance pro Příbram zúčastnil také projektant nových cykloopatření pan Ing. Syrový. Ten vystoupil s prezentací k nově upravené cyklotrase mezi Novým rybníkem a Drkolnovem.

Za nejpodstatnější informaci z jeho vystoupení považuji tu, že celou cyklotrasu by šlo navrhnout lépe a bezpečněji. Jak následně komentoval pan starosta, zajištění takového řešení by trvalo delší dobu a opatření by stálo miliony.

Osobně se domnívám, že v případě opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu je důležitější kvalita a smysluplnost než rychlost a nízká cena. Kromě toho, miliony stálo i stávající opatření. Zhruba 2,25 milionu Kč bylo vynaloženo na samotné doplnění dopravního značení a na nové prvky, další prostředky pak byly zapotřebí na financování projektové dokumentace.

Podobnou nedotažeností jako nová cyklotrasa naneštěstí trpí i aktuálně chystaný záměr přesunutí lávky u Q-klubu. Tuto záležitost jsem již komentoval v létě.

Aktuálně jsem se snažil zjistit názor pana starosty a pana místostarosty na pohyb těch chodců, kteří lávku používají a mají namířeno z Rynečku ke gymnáziu, divadlu a do dalších oblastí v severní části Příbrami VII. Ptal jsem se, jak se přesunutím lávky zlepší bezpečnost této skupiny pěších, když by nově museli překonat ne jednu, ale dvě vytížené komunikace.

Odpověď na tuto otázku jsem se zatím nedozvěděl. Pouze jsem obdržel všeobecné sdělení p. místostarosty, že přibližně polovina chodců bude tak či tak překonávat třídu Osvobození. (Má k tomuto město nějakou statistiku?)

Jak jsem již dříve deklaroval, nepovažuji za rozumné realizovat taková řešení, která povedou k omezení bezpečnosti určité části chodců. Město by mělo navrhovat opatření, která nebudou pro nikoho představovat zhoršení. Nikoli opatření, která sice pro některé občany bezpečnost pohybu po městě zvýší, ale „výměnou“ za to se pro jiné občany tato bezpečnost sníží. V této souvislosti jsem také předložil několik návrhů, které by mohly vyřešit problém se sloupem semaforu na rohu ulice Klaudova.

Pan místostarosta ve své reakci také uvedl: „Na současném místě je nemožné vybudovat bezpečnou stezku pro cyklisty, na pravé straně směrem k potoku to možné je.“ Překvapuje mě, že až nyní se dozvídáme o tom, že lávka by měla řešit i provoz cyklistů. Proč radnice už dávno nepředložila veřejnosti celkový záměr? (V tom smyslu, že tady a tady povede ta a ta cyklotrasa, proto musejí proběhnout tyto a tyto úpravy.)

Dále, pokud cyklisté přejedou lávku (ať už na libovolné straně křižovatky) směrem k silnici, jak se následně zapojí do silničního provozu? Budou přímo z lávky odbočovat doprava či doleva do prostoru silnice? To nepůsobí příliš bezpečně. Nebo město chystá navazující opatření na protějším chodníku, pouze o něm (z ne zcela jasných důvodů) zatím nehovoří?

Vzpomeňme také, že ještě při zadání vypracování projektové dokumentace na jaře letošního roku měla být nová lávka na původním místě. Plánovalo se cyklistické využití lávky už tehdy, a až pak někdo obhlídkou na místě zjistil, že je problémem sloup semaforu? Nebo si až po zadání dokumentace někdo vzpomněl, že by bylo vhodné připravit i opatření pro cyklisty?

Pan starosta v nedávné videoreportáži zmínil, že na přemístění lávky se shodli dopravní inženýři i dopravní policie. Proč toto doporučení nezaznělo už před předáním požadavku na výměny lávky projekční kanceláři? To se nejdříve dotyčné strany – za souhlasu města – shodly na jednom řešení (zachování lávky v dosavadní lokalitě), a po čase bylo najednou vše jinak? Nebo s příslušnými subjekty záměr výměny lávky původně nikdo detailně nekonzultoval? Ať už to bylo jakkoli, o jaké pečlivosti přípravy toto svědčí?

Přál bych si, aby se radnice více řídila příslovím „dvakrát měř, jednou řež“. Momentálně se totiž nelze ubránit dojmu, že některá dopravní řešení ve městě vznikají tak trochu za pochodu. Výsledkem pak bohužel někdy je paskvil, za který zbytečně platí všichni občané Příbrami.

Závěrem děkuji všem čtenářům serveru pribram.cz, kteří se zapojili do nedávné ankety o lávce u Q-klubu. Zachování stávající polohy lávky podpořilo 74 % (1886 hlasujících), vybudování dvou lávek pak 7 % (176 hlasujících).

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram